1. Chrzest św.

a )  potrzebne dokumenty :

- metryka urodzenia dziecka ( Geburtsurkunde ) , którą wydaje Standesamt,
- nazwa i adres pocztowy parafii niemieckiej, na terenie której zamieszkują rodzice dziecka,
- nazwiska i adresy pocztowe chrzestnych. Jeśli chrzestni są z poza naszej Misji zaświadczenia z własnej parafii, że mogą być chrzestnymi, jeśli praktykują w parafii niemieckiej - tzw. Patenschein.

b ) Termin udzielenia Sakramentu Chrztu św. do ustalenia w Biurze Misji,

c ) Chrzest może zgłosić w biurze Misji przynajmniej jedno z rodziców. Jeśli rodzice posiadają Stammbuch, to po udzielonym już chrzcie - proszeni są o przybycie do biura w celu wpisania tego faktu do zbioru rodzinnych dokumentów.
2. Bierzmowanie

Sakrament ten udzielany jest w naszej Misji co 2 lata, po uprzednim przygotowaniu kate-chetyczno - liturgicznym. Może go przyjąć młodzież, która ukończyła 14 rok życia. Zapisy kandydatów do tego Sakramentu przyjmowane są we wrześniu.
3. Najświętszy Sakrament - Eucharystia

Sakrament ten przyjmowany jest zasadniczo podczas Mszy św., z innych powodów może być udzielony także poza Mszą św. oraz w domu lub w szpitalu.

Dzieci do I Komunii św., w wieku ok. 8 lat, należy zgłosić do naszego biura we wrześniu każdego roku w celu przygotowania ich do tej uroczystości. Szczegóły tych przygotowań omawia później sam ksiądz z rodzicami.
4. Sakrament Pojednania ( Spowiedź św. )

Możliwość skorzystania z tego Sakramentu istnieje, co najmniej pół godziny, przed każdą Mszą św. lub po Mszy św. - jeśli po Niej nie ma chrztu św. Z okazji Swiąt Bożego Narodzenia i Wielkanocy podawany jest także dodatkowy plan spowiedzi przedświątecznej na terenie całej naszej Misji.
5. Sakrament Chorych

Udzielany jest na życzenie samych chorych lub ich najbliższych, którzy są osobami wierzącymi. Udzielany jest w domach, domach opieki społecznej i szpitalach. W tych dwóch ostatnich instytucjach powinni być osiągalni także kapelani niemieccy, którzy tam pracują i nie prowadzą duszpasterstwa parafialnego.

Sakramentu tego, jak i innych, udziela się osobom żyjącym. To nie jest Sakrament dla już umarłych. Nie lękajmy się zaprosić z tą posługą kapłana, bo on nikogo nie uśmierca i nie czekajmy do ostatniej chwili, bo możemy nie zdążyć. Ksiądz udaje się do chorego po uprzednim zgłoszeniu i umówieniu terminu posługi z osobami opiekującymi się chorym.
6. Sakrament Kapłaństwa

Ewentualni kandydaci do kapłaństwa czy życia konsekrowanego proszeni są o kontakt osobisty z księdzem.
7. Sakrament Małżeństwa

Kandydaci do małżeństwa sakramentalnego powinni zgłosić się do księdza osobiście, 3 miesiące, przed planowaną datą ślubu. Osoby, które mieszkają na terenie duszpasterskim naszej Misji, powyżej 3 miesięcy, mogą, sprawy związane z zawarciem małżeństwa, załatwić w naszym biurze, niezależnie od tego, gdzie będzie odbywał się sam ślub.

Wymagane dokumenty ( wersja podstawowa )

- metryki chrztu ( świadectwa chrztu ) obydwojgu kandydatów do małżeństwa, datą wystawienia nie starsze niż 6 miesięcy,

- zaświadczenia z kursu przedmałżeńskiego i poradnictwa rodzinnego,

- dokument zawarcia małżeństwa cywilnego.

- pocztowy adres parafii, w której będzie odbywał się ślub.

Na terenie RFN nie ma możliwości zawarcia ślubu konkordatowego. Slub kościelny może się tutaj odbyć tylko po uprzednim zawarciu związku cywilnego.

Procedura załatwiania ślubu kościelnego tutaj, który miałby się odbyć w Polsce, normalnego czy konkordatowego, jest taka sama. Pozostałych informacji w tym temacie udziela ksiądz.
Sakramentalia

Poświęcenie dewocjonaliów - po Mszy św.

Poświęcenie mieszkania lub domu - zasadniczo w czasie tzw. wizyty duszpasterskiej, zwanej też kolendą. Można jednak umówić się z księdzem także na inny termin tej posługi.
Pogrzeb

Zyczenie pogrzebu w języku polskim należy zgłosić w firmie pogrzebowej i księdzu, dzwoniąc na jego domowy numer telefonu. Podobnie, jak w przypadku chrztu, w ceremonii tej, możliwa jest  posługa, w całości lub częściowo, w języku niemieckim. 

X

Right Click

No right click