msza sw online facebook Niedziela Zmartwychwstania Panskiego

Poniedziałek Wielkanocny
13 kwietnia 2020

 

Ewangelia (Mt 28, 8-15)

 

Chrystus zmartwychwstały ukazuje się niewiastom

 

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

 

Gdy anioł przemówił do niewiast, one pośpiesznie oddaliły się od grobu, z bojaźnią i wielką radością, i pobiegły oznajmić to Jego uczniom.

A oto Jezus stanął przed nimi, mówiąc: «Witajcie!» One podeszły do Niego, objęły Go za nogi i oddały Mu pokłon. A Jezus rzekł do nich: «Nie bójcie się! Idźcie i oznajmijcie moim braciom: niech udadzą się do Galilei, tam Mnie zobaczą».

Gdy one były w drodze, niektórzy ze straży przyszli do miasta i powiadomili arcykapłanów o wszystkim, co zaszło. Ci zebrali się ze starszymi, a po naradzie dali żołnierzom sporo pieniędzy i rzekli: «Rozpowiadajcie tak: Jego uczniowie przyszli w nocy i wykradli Go, gdy spaliśmy. A gdyby to doszło do uszu namiestnika, my z nim pomówimy i wybawimy was z kłopotu».

Ci więc wzięli pieniądze i uczynili, jak ich pouczono. I tak rozniosła się ta pogłoska między Żydami, i trwa aż do dnia dzisiejszego.

Oto słowo Pańskie.

 


 


Wielka Niedziela 2020 rozwazanie

 


 


Sobota, 11 kwietnia 2020

WIELKA SOBOTA

 

EWANGELIA
Mt 28, 1-10 

Chrystus zmartwychwstał 

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza 

Po upływie szabatu, o świcie pierwszego dnia tygodnia przyszła Maria Magdalena i druga Maria obejrzeć grób. A oto nastąpiło wielkie trzęsienie ziemi. Albowiem anioł Pański zstąpił z nieba, podszedł, odsunął kamień i usiadł na nim. Postać jego jaśniała jak błyskawica, a szaty jego były białe jak śnieg. Ze strachu przed nim zadrżeli strażnicy i stali się jakby martwi. 

Anioł zaś przemówił do niewiast: «Wy się nie bójcie! Gdyż wiem, że szukacie Jezusa Ukrzyżowanego. Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał, jak zapowiedział. Przyjdźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał. A idźcie szybko i powiedzcie Jego uczniom: „Powstał z martwych i oto udaje się przed wami do Galilei. Tam Go ujrzycie”. Oto, co wam powiedziałem». 

Pośpiesznie więc oddaliły się od grobu, z bojaźnią i wielką radością, i pobiegły oznajmić to Jego uczniom. 

A oto Jezus stanął przed nimi, mówiąc: «Witajcie!» One podeszły do Niego, objęły Go za nogi i oddały Mu pokłon. A Jezus rzekł do nich: «Nie bójcie się! Idźcie i oznajmijcie moim braciom: niech udadzą się do Galilei, tam Mnie zobaczą». 

Oto słowo Pańskie.

 

Wielka Sobota 2020 rozwazanie

 


 


Piątek, 10 kwietnia 2020

WIELKI PIĄTEK

 

EWANGELIA
J 18, 1 – 19, 42

 

Męka naszego Pana Jezusa Chrystusa według Świętego Jana

 

+ – słowa Chrystusa
E. – słowa Ewangelisty
I. – słowa innych osób pojedynczych
T. – słowa kilku osób lub tłumu

 

Pojmanie Jezusa

 

E. Po wieczerzy Jezus wyszedł z uczniami swymi za potok Cedron. Był tam ogród, do którego wszedł On i Jego uczniowie. Także i Judasz, który Go wydał, znał to miejsce, bo Jezus i uczniowie Jego często się tam gromadzili. Judasz, otrzymawszy kohortę oraz strażników od arcykapłanów i faryzeuszów, przybył tam z latarniami, pochodniami i bronią. A Jezus, wiedząc o wszystkim, co miało na Niego przyjść, wyszedł naprzeciw i  rzekł do nich: + Kogo szukacie? E. Odpowiedzieli Mu: T. Jezusa z  Nazaretu. E. Rzekł do nich Jezus: + Ja jestem. E. Również i Judasz, który Go wydał, stał między nimi. Skoro więc Jezus rzekł do nich: Ja  jestem, cofnęli się i upadli na ziemię. Powtórnie ich zapytał: + Kogo szukacie? E. Oni zaś powiedzieli: T. Jezusa z Nazaretu. E. Jezus odrzekł: + Powiedziałem wam, że Ja jestem. Jeżeli więc Mnie szukacie, pozwólcie tym odejść. E. Stało się tak, aby się wypełniło słowo, które wypowiedział: Nie utraciłem żadnego z tych, których Mi dałeś. Wówczas Szymon Piotr, który miał miecz, dobył go, uderzył sługę arcykapłana i  odciął mu prawe ucho. A słudze było na imię Malchos. Na to rzekł Jezus do Piotra: + Schowaj miecz do pochwy. Czyż nie mam wypić kielicha, który Mi podał Ojciec?

 

Przed Annaszem. Zaparcie się Piotra

 

E. Wówczas kohorta oraz trybun razem ze strażnikami żydowskimi pojmali Jezusa, związali Go i zaprowadzili najpierw do Annasza. Był on  bowiem teściem Kajfasza, który owego roku pełnił urząd arcykapłański. Właśnie Kajfasz poradził Żydom, że lepiej jest, aby jeden człowiek zginął za naród.

 

A szedł za Jezusem Szymon Piotr razem z innym uczniem. Uczeń ten był znany arcykapłanowi i dlatego wszedł za Jezusem na dziedziniec pałacu arcykapłana, natomiast Piotr zatrzymał się przed bramą, na zewnątrz. Wszedł więc ów drugi uczeń, znany arcykapłanowi, pomówił z odźwierną i  wprowadził Piotra do środka. A służąca odźwierna rzekła do Piotra: I. Czy może i ty jesteś jednym spośród uczniów tego człowieka? E. On  odpowiedział: I. Nie jestem. E. A że było zimno, strażnicy i słudzy, rozpaliwszy ognisko, stali przy nim i grzali się. Wśród nich stał także Piotr i grzał się przy ogniu.

 

Arcykapłan więc zapytał Jezusa o Jego uczniów i o Jego naukę. Jezus mu odpowiedział: + Ja przemawiałem jawnie przed światem. Nauczałem zawsze w synagodze i w świątyni, gdzie się gromadzą wszyscy Żydzi. Potajemnie zaś nie nauczałem niczego. Dlaczego Mnie pytasz? Zapytaj tych, którzy słyszeli, co im mówiłem. Przecież oni wiedzą, co  powiedziałem. E. Gdy to rzekł, jeden ze sług stojących obok spoliczkował Jezusa, mówiąc: I. Tak odpowiadasz arcykapłanowi? E. Odrzekł Mu Jezus: + Jeżeli źle powiedziałem, udowodnij, co było złego. A jeżeli dobrze, to  dlaczego Mnie bijesz? E. Następnie Annasz wysłał Go związanego do  arcykapłana Kajfasza.

 

A Szymon Piotr stał i grzał się przy ogniu. Powiedzieli wówczas do  niego: T. Czy i ty nie jesteś jednym z Jego uczniów? E. On zaprzeczył, mówiąc: I. Nie jestem. E. Jeden ze sług arcykapłana, krewny tego, któremu Piotr odciął ucho, rzekł: I. Czyż nie ciebie widziałem razem z  Nim w ogrodzie? E. Piotr znowu zaprzeczył i zaraz zapiał kogut.

 

Przed Piłatem

 

Od Kajfasza zaprowadzili Jezusa do pretorium. A było to wczesnym rankiem. Oni sami jednak nie weszli do pretorium aby się nie skalać i  móc spożyć Paschę. Dlatego Piłat wyszedł do nich na zewnątrz i rzekł: I. Jaką skargę wnosicie przeciwko temu człowiekowi? E. W odpowiedzi rzekli do niego: T. Gdyby to nie był złoczyńca, nie wydalibyśmy Go tobie. E. Piłat więc rzekł do nich: I. Weźcie Go sobie i osądźcie według swojego prawa. E. Odpowiedzieli mu Żydzi: T. Nam nie wolno nikogo zabić. E. Tak miało się spełnić słowo Jezusa, w którym zapowiedział, jaką śmiercią miał umrzeć.

 

Przesłuchanie

 

Wtedy Piłat powtórnie wszedł do pretorium, a przywoławszy Jezusa, rzekł do Niego: I. Czy Ty jesteś Królem żydowskim? E. Jezus odpowiedział: + Czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci o Mnie? E. Piłat odparł: I. Czy ja jestem Żydem? Naród twój i arcykapłani wydali mi Ciebie. Co uczyniłeś? E. Odpowiedział Jezus: + Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd. E. Piłat zatem powiedział do Niego: I. A więc jesteś królem? E. Odpowiedział Jezus: + Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu. E. Rzekł do Niego Piłat: I. Cóż to jest prawda? E. To powiedziawszy, wyszedł ponownie do Żydów i  rzekł do nich: I. Ja nie znajduję w Nim żadnej winy. Jest zaś u was zwyczaj, że na Paschę uwalniam wam jednego więźnia. Czy zatem chcecie, abym wam uwolnił Króla żydowskiego? E. Oni zaś powtórnie zawołali: T. Nie tego, lecz Barabasza! E. A Barabasz był rozbójnikiem.

 

„Oto człowiek”

 

Wówczas Piłat zabrał Jezusa i kazał Go ubiczować. A żołnierze, uplótłszy koronę z cierni, włożyli Mu ją na głowę i okryli Go płaszczem purpurowym. Potem podchodzili do Niego i mówili: T. Witaj, Królu żydowski! E. I policzkowali Go. A Piłat ponownie wyszedł na zewnątrz i  przemówił do nich: I. Oto wyprowadzam Go wam na zewnątrz, abyście poznali, że ja nie znajduję w Nim żadnej winy. E. Jezus więc wyszedł na  zewnątrz w koronie cierniowej i płaszczu purpurowym. Piłat rzekł do  nich: I. Oto Człowiek. E. Gdy Go ujrzeli arcykapłani i słudzy, zawołali: T. Ukrzyżuj! Ukrzyżuj! E. Rzekł do nich Piłat: I. Zabierzcie Go i sami ukrzyżujcie! Ja bowiem nie znajduję w Nim winy. E. Odpowiedzieli mu  Żydzi: T. My mamy Prawo, a według Prawa powinien On umrzeć, bo sam siebie uczynił Synem Bożym.

 

E. Gdy Piłat usłyszał te słowa, jeszcze bardziej się uląkł. Wszedł znów do pretorium i zapytał Jezusa: I. Skąd Ty jesteś? E. Jezus jednak nie dał mu odpowiedzi. Rzekł więc Piłat do Niego: I. Nie chcesz ze mną mówić? Czy nie wiesz, że mam władzę uwolnić Ciebie i mam władzę Ciebie ukrzyżować? E. Jezus odpowiedział: + Nie miałbyś żadnej władzy nade Mną, gdyby ci jej nie dano z góry. Dlatego większy grzech ma ten, który Mnie wydał tobie. E. Odtąd Piłat usiłował Go uwolnić. Żydzi jednak zawołali: T. Jeżeli Go uwolnisz, nie jesteś przyjacielem cezara. Każdy, kto się czyni królem, sprzeciwia się cezarowi.

 

Wyrok

 

E. Gdy więc Piłat usłyszał te słowa, wyprowadził Jezusa na zewnątrz i zasiadł na trybunale, na miejscu zwanym Lithostrotos, po hebrajsku Gabbata. Był to dzień Przygotowania Paschy, około godziny szóstej. I  rzekł do Żydów: I. Oto wasz król! E. A oni krzyczeli: T. Precz! Precz! Ukrzyżuj Go! E. Piłat powiedział do nich: I. Czyż króla waszego mam ukrzyżować? E. Odpowiedzieli arcykapłani: T. Poza cezarem nie mamy króla. E. Wtedy więc wydał Go im, aby Go ukrzyżowano.

 

Droga krzyżowa i ukrzyżowanie

 

Zabrali zatem Jezusa. A On sam, dźwigając krzyż, wyszedł na miejsce zwane Miejscem Czaszki, które po hebrajsku nazywa się Golgota. Tam Go  ukrzyżowano, a z Nim dwóch innych, z jednej i drugiej strony, pośrodku zaś Jezusa. Wypisał też Piłat tytuł winy i kazał go umieścić na krzyżu. A było napisane: Jezus Nazarejczyk, Król żydowski. Napis ten czytało wielu Żydów, ponieważ miejsce, gdzie ukrzyżowano Jezusa, było blisko miasta. A było napisane w języku hebrajskim, łacińskim i greckim. Arcykapłani żydowscy mówili do Piłata: T. Nie pisz: Król żydowski, ale że On powiedział: Jestem Królem żydowskim. E. Odparł Piłat: I. Com napisał, napisałem.

 

E. Żołnierze zaś, gdy ukrzyżowali Jezusa, wzięli Jego szaty i  podzielili na cztery części, dla każdego żołnierza jedna część; wzięli także tunikę. Tunika zaś nie była szyta, ale cała tkana od góry do dołu. Mówili więc między sobą: T. Nie rozdzierajmy jej, ale rzućmy o nią losy, do kogo ma należeć. E. Tak miały się wypełnić słowa Pisma: Podzielili między siebie szaty moje, a o moją suknię rzucili losy. To  właśnie uczynili żołnierze.

 

Testament dany z krzyża

 

A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: + Niewiasto, oto syn Twój. E. Następnie rzekł do ucznia: + Oto Matka twoja. E. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie.

 

Śmierć Jezusa

 

Potem Jezus świadom, że już wszystko się dokonało, aby się wypełniło Pismo, rzekł: + Pragnę. E. Stało tam naczynie pełne octu. Nałożono więc na hizop gąbkę nasączoną octem i do ust Mu podano. A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: + Dokonało się! E. I skłoniwszy głowę, oddał ducha.

 

Wszyscy klękają i przez chwilę zachowują milczenie.

 

Przebicie serca

 

Ponieważ był to dzień Przygotowania, aby zatem ciała nie pozostawały na krzyżu w szabat – ów bowiem dzień szabatu był wielkim świętem – Żydzi prosili Piłata, żeby ukrzyżowanym połamano golenie i usunięto ich ciała. Przyszli więc żołnierze i połamali golenie tak pierwszemu, jak i  drugiemu, którzy z Nim byli ukrzyżowani. Lecz gdy podeszli do Jezusa i  zobaczyli, że już umarł, nie łamali Mu goleni, tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił Mu bok, a natychmiast wypłynęła krew i woda. Zaświadczył to ten, który widział, a świadectwo jego jest prawdziwe. On  wie, że mówi prawdę, abyście i wy wierzyli. Stało się to bowiem, aby się wypełniło Pismo: Kość jego nie będzie złamana. I znowu w innym miejscu mówi Pismo: Będą patrzeć na Tego, którego przebili.

 

Złożenie Jezusa do grobu

 

Potem Józef z Arymatei, który był uczniem Jezusa, lecz krył się z tym z obawy przed Żydami, poprosił Piłata, aby mógł zabrać ciało Jezusa. A  Piłat zezwolił. Poszedł więc i zabrał Jego ciało. Przybył również i  Nikodem, ten, który po raz pierwszy przyszedł do Jezusa nocą, i  przyniósł około stu funtów mieszaniny mirry i aloesu. Zabrali więc ciało Jezusa i owinęli je w płótna razem z wonnościami, stosownie do  żydowskiego sposobu grzebania. A w miejscu, gdzie Go ukrzyżowano, był ogród, w ogrodzie zaś nowy grób, w którym jeszcze nie złożono nikogo. Tam to więc, ze względu na żydowski dzień Przygotowania, złożono Jezusa, bo grób znajdował się w pobliżu.

 

Oto słowo Pańskie.

 

Wielki Piatek 2020 rozwazanie

 


 

Wielki Czwartek to dzień ustanowienia Najświętszego Sakramentu oraz Sakramentu Kapłaństwa.
W tym dniu kierujemy nasze myśli i życzenia w stronę wszystkich kapłanów,
a przede wszystkim do Księdza Edmunda posługującego w naszej Polskiej Misji Katolickiej Mönchengladbach.

 

Wielki Czwartek 2020

 

W tak ważnym dla Ciebie dniu, dniu ustanowienia Sakramentu Kapłaństwa, chcemy Tobie,
Drogi Księże Edmundzie, złożyć najserdeczniejsze życzenia i podziękowanie za Twoją obecność.

 

Życzymy Tobie Bożej radości, aby towarzyszyła Ci w każdym dniu kapłańskiej posługi,
wielu życzliwych serc ludzkich gotowych przyjść z pomocą w głoszeniu Dobrej Nowiny,
dużo sił w pokonywaniu ludzkich słabości i przeszkód życiowych,
ogromu łask Bożych, mocy Ducha Świętego oraz Opieki Matki Bożej.

 Glos Sw Stanislawa Web Grafik Strona 1 NO Download


 


Jan Pawel 2 15 rocznica 2

 

Jan Pawel 2 15 rocznica 1

 


 

Rekolekcje w godzinie próby. Osiem spotkań z Miłosiernym

 

Rekolekcje w godzinie próby.

 


 


Msze świete niedzielne - transmisje na żywo
Jasna Góra Klasztor Ojców Paulinów

 

YouTube animation

 


 

Kochani Parafianie,

 

znaleźliśmy się wszyscy w wyjątkowej i bardzo trudnej sytuacji, która wzywa nas do zaufania
Bogu, ale również do czujności, roztropności i walki z zagrożeniem.

 

Wobec pandemii koronawirusa, która swym zasięgiem i oddziaływaniem wszystkich nas zaskoczyła, a może nawet przeraziła, respektowanie przepisów jest wyrazem troski o zdrowie innych i własne oraz realizacją przykazania miłości bliźniego.

 

Ze smutkiem więc, ale też ze zrozumieniem powagi sytuacji, informuję Was, że decyzją władz Diecezji w Akwizgranie (Aachen) od 17 marca 2020 wstępnie do 19 kwietnia 2020 odwołane zostają wszystkie Msze św. i nabożeństwa w Mönchengladbach, Krefeld, Hückelhoven i Nettetal. Równocześnie zawieszone zostają spotkania w grupach, czyli zajęcia katechetyczne, próby chóru i scholi, spotkania seniorów i młodzieży oraz nauki przedślubne.

 

W tym szczególnym dla nas wszystkich czasie, zachęcam Was Drodzy, do duchowej odnowy w gronie rodzinnym, w Waszych domach. Taka mobilizacja i dawanie świadectwa wiary wśród domowników, często jest trudniejsza niż przyjście do kościoła. Niech więc w tych dniach nie zabraknie Waszej modlitwy. Może warto sięgnąć też po lekturę Pisma świętego, czy prasy katolickiej. Zapraszam do odmawiania Koronki do Miłosierdzia Bożego i Różańca jak również do rozważania w gronie rodzinnym Drogi Krzyżowej tak charakterystycznej dla Wielkiego Postu.

 

Zachęcam także do udziału duchowego w Mszach św. i nabożeństwach transmitowanych przez radio, telewizję i internet oraz wzbudzenia w sobie pragnienia przyjęcia komunii duchowej.

 

Poniżej podane są godziny emisji. Natomiast od najbliższej niedzieli będzie można przeczytać na stronie naszej Misji tekst Ewangelii z niedzielnej Eucharystii oraz dni świątecznych wraz z krótkimi rozważaniami.

 

Ja ze swej strony zapewniam Was o swojej stałej pamięci i modlitwie, zwłaszcza w czasie codziennych Mszy świętych, które odprawiam w zgłoszonych przez Was intencjach mszalnych.

 

Myślę, że ten czas, który został nam ofiarowany, czas „głodu Boga", może być dla nas szczególnym rodzajem rekolekcji wielkopostnych. Dlatego trwajmy we wspólnej modlitwie oraz refleksji. A to co się wydarzyło, czyż nie wzywa nas do zadumy i zmiany spojrzenia na nas, a także na dotychczasowe życie, aby może nasze ścieżki wyprostować, by stały się one drogami prawdziwie Bożymi?

 

Ze względów bezpieczeństwa Biuro Misji pozostanie również zamknięte, proszę więc w ważnych sprawach o kontakt telefoniczny lub mailowy:

 

Telefon: 02161 – 18 19 59

 


Z modlitewną pamięcią i kapłańskim pozdrowieniem.

 

Szczęść Boże! Ks. prob. Edmund Druz SChr

 


 

Koronawirus info 3

 


 


Zachęcamy do uczestnictwa w niedzielnych Mszach św. za pośrednictwem radia, telewizji lub internetu.

 

7:00 TVP 1 - z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach

 

7:00 TVP Info - Dla niesłyszących z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach

 

7:00 TV Republika - z parafii pod wezwaniem Świętego Augustyna w Warszawie

 

9:00 TVP 3 Opole

 

9:30 TV TRWAM - z kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze

 

10:00 TVP 3 Lublin

 

10:00 TVP 3 Bydgoszcz

 

10:55 TVP 1 - z Jasnej Góry

 

12:00 TVP 1 (Anioł Pański)

 

13:00 TVP Polonia - z kościoła pw. św. Joachima w Sosnowcu

 

13:00 TVP3 - nabożeństwo z Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy w Warszawie

 


 


modlitwa o zatrzymanie epidemii

 Msza Polonijna

W Katedrze Świętego Piotra i Najświętszej Marii Panny w Kolonii
w Niedzielę, 8.03.2020 odbyła się uroczysta msza polonijna
ku czci pierwszej Królowej Polski Rychezy Lotaryńskiej.

W asyście księży polskich i niemieckich eucharystii przewodniczył
Ksiądz Arcybiskup z Watykanu Jan Romeo Pawłowski.

Chor Oprawa muzyczna koehln 2020Quelle Facebook: Konsulat Generalny RP w Kolonii / Generalkonsulat der RP in Köln

Oprawę muzyczną liturgii zapewniły połączone chóry Polskich Misji Katolickich
z Mönchengladbach i Düsseldorfu pod dyrekcją Zenona Tomkow.

Wideo z Uroczystej mszy polonijnej, kliknij tutaj.
W niedzielę 12 stycznia 2020 dzieci uczęszczające w naszej Misji na religię przedstawiły w swoich wspólnotach parafialnych, zarówno w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Mönchengladbach - Lürrip, jak i w kościele pw. św. Elżbiety w Krefeld, jasełka bożonarodzeniowe.

Przy blasku betlejemskiej gwiazdy, wśród dekoracji ubogiej stajenki i przy radosnym śpiewie kolęd  Narrator wprowadził nas w atmosferę wigilijnego wieczoru i zaprosił na wędrówkę z Maryją i Józefem, aniołami, dziećmi, pasterzami i Mędrcami do Dzieciątka Jezus.


jaselka 2020 1 

Po Mszy św. ksiądz Proboszcz Edmund Druz SChr zaprosił wiernych na spotkanie opłatkowo – noworoczne, które stało się okazją do złożenia sobie nawzajem życzeń i radosnego kolędowania przy muzycznym akompaniamencie – do akordeonu księdza Proboszcza dołączyła gitara Pana Piotra.

Uczciliśmy także urodziny księdza Edmunda, życząc Mu ogromu łask Bożych i opieki Matki Boskiej, aby ciągle podążał z ufnością i radością za Panem i cieszył się ze wzrostu duchowego naszej wspólnoty.

Łącząc się w tajemnicy łamiącego się opłatka, który pomimo swojej pozornej kruchości daje nam ogromną siłę, wierni spędzili razem kilka popołudniowych godzin w świątecznej atmosferze przy kawie, ciastach i ciepłych daniach.

Wszystkim zaangażowanym w przygotowanie z dziećmi jasełek bożonarodzeniowych oraz młodzieży i grupie parafian za zorganizowanie spotkania noworocznego, składamy serdeczne podziękowania. 

 

X

Right Click

No right click