Historia Polskiej Misji Katolickiej w Mönchengladbach

Pierwsze wzmianki tworzenia sie duszpasterstwa polskiego na terenach objętych zasięgiem Polskiej Misji Katolickiej w Mönchengladbach i regionów mu przyległych, tj. Krefeld i Kempen – Viersen, pojawiają sie po drugiej wojnie światowej. Wówczas na terenie angielskiej bazy wojskowej w Mönchengladbach odprawiane były msze św. w języku polskim. Wierni gromadzili sie również nieregularnie na Eucharystii, której przewodniczył ks. Czeslaw Kiek SChr, a po jego śmierci ks. Wieslaw Zglinnicki SChr.

Systematycznie msze św. odprawiano w 1987 r., kiedy to ks. Proboszcz Romuald Greh SChr z nowo utworzonej Polskiej Misji Katolickiej w Akwizgranie (Aachen) sprawował Eucharystię i udzielał sakramentów w kościele św. Tomasza Morusa w Krefeld.

Sytuacja polityczna Polski w latach 80. prowadziła do masowej emigracji ludności polskiej na Zachód. Zwiększajaca się liczba wiernych biorących udział w nabożeństwach w języku polskim spowodowała rozszerzenie sie Polskich Misji Katolickich na terenie Niemiec. Powstały wstępne plany utworzenia nowych placówek, w tym również w Mönchengladbach. 8 XII 1991 r. Bp Klaus Hemmerle erygował Misje, a jej proboszczem mianował ks. Janusza Kuska SChr. Parafia powstała przy kościele św. Bonifacego i otrzymała za patrona św. Stanisława, biskupa i męczennika. Msze św. były tam odprawiane w każdą niedzielę i czwartek. Od tego momentu obserwujemy dynamiczny rozwój placówki. Powstał chór parafialny „Musica Sacra”, dziecięcy i mlodzieżowy zespól muzyczny, schola męska, „matki rózancowe”, krąg biblijny, rada duszpasterska, grupa matek z małymi dziećmi oraz ministranci i lektorzy. Chór koncertuje nie tylko w Niemczech, ale w calej Europie, zaś zespół młodzieżowy uczestniczy w festiwalach, zdobywając nawet w 1992 r. pierwsze miejsce na Festiwalu Piosenki Religijnej w Tczewie. Piątą rocznicę powstania Polskiej Misji i chóru parafialnego uswietnił występ Orkiestry Symfonicznej Państwowego Liceum Muzycznego z Wrocławia.

Od 1993 r. w pierwszą niedzielę miesiąca są odprawiane msze św.w Hückelhoven w kaplicy „Domu Spotkań”, a od 2004 msze św. zostają przeniesione juz do kościoła parafialnego św. Jana Chrzciciela.

W Krefeldzie w 1996 r. msze św. zostały przeniesione na niedziele i środę do kościoła św. Szczepana. Pod koniec maja 2007 kosciół ten zostal poddany remontowi i dlatego msze św. przeniesiono do kościoła św. Elżbiety, gdzie odbywają sie one do dnia dzisiejszego. Tam również w salkach parafialnych prowadzone są zajęcia katechetyczne.

Od 1998 r. wierni mają możliwość uczestnictwa we mszy św w drugim kościele w Mönchengladbach pod wezwaniem św. Krzyża (z wyjątkiem I niedzieli miesiąca, z racji mszy św. w Hückelhoven).

Widząc zaangażowanie wiernych, ks. Janusz Kusek SChr rozpoczął starania o przyznanie lokum dla Misji. Odniosło to pozytywny skutek i 15 XI 1998 r. poświęcone zostały pomieszczenia i sztandar Misji. Pomieszczenia te umożliwiają prowadzenie zajeć katechetycznych, działanie i rozwój istniejących grup oraz prace biura parafialnego.

W 2003 r., po wyborze nowego prowincjała, nastąpiły znaczące zmiany w Polskich Misjach Katolickich. Dotyczyło to również proboszcza ks. Janusza Kuska SChr, który został przeniesiony do Polskiej Misji Katolickiej w Düsseldorfie. Proboszczem parafii w Mönchengladbach został ks. Jan Rusin SChr. Pod Jego przewodnictwem wszystkie grupy kontynuują działalność. Powstają również dwie nowe: grupa seniorów i grupa katechetyczna dla dorosłych.

W październiku 2003 r., dziąki zmianie godziny mszy św. w Hückelhoven, zostaje wprowadzona takze msza św. w pierwszą niedzielę miesiąca w kościele św. Krzyża.

Ta zmiana powoduje, że w pierwszą niedzielę miesiąca jest jedna msza św. w języku polskim wiecej, niż do tej pory. Równoczesnie stale (w każdą niedzielę) odprawianie mszy św. w kościele św. Krzyża skutkuje wzrastajacą liczbą wiernych i przyjmowanych sakramentów świetych.

W maju 2008 r. wszystkie msze św. odprawiane w języku polskim w kościele św. Bonifacego zostają przeniesione do kościoła św. Krzyża i w ten sposób uzyskuje się możliwość odprawiania w tygodniu nie tylko mszy świętej w czwartek, ale także w pierwszy piątek miesiąca i w każdą sobotę wieczorem, jako mszę św. niedzielną.

Od tej pory też pogłębia się wspólpraca z tutejszą parafią niemiecką, zwiekszającą nasz udział w wydarzeniach życia tejże parafii, chociażby wspólne organizowanie i przeżywanie święta Bożego Ciała, świąt Patronalnych, czy Jarmarków Swiątecznych, jak równiez uczestniczenie naszych przedstawicieli w zebraniach dotyczacych spraw tej parafii.

W listopadzie 2009 r. zostały poraz pierwszy przeprowadzone wybory (zgodnie z przepisami kościoła miejscowego) do Rady Parafialnej, która aktywnie uczestniczy w kształtowaniu życia naszej wspólnoty.

Od samego początku istnienia Misji organizowane są pielgrzymki, wycieczki i święta parafialne, które cieszą się wielkim zainteresowaniem wiernych.

Polska Misja Katolicka w Mönchengladbach to stosunkowo młoda, lecz prężnie działająca wspólnota, zrzeszająca wokół siebie Polaków chcących z dala od ojczyzny czynnie działać i uczestniczyć w życiu Koscioła.

W styczniu 2014 następuje zmiana księdza Proboszcza. Ksiądz Jan Rusin SChr przeniesiony zostaje do Polskiej Misji Katolickiej Niederrhein, a jego miejsce zajmuje ksiądz Stefan Ochalski SChr.

W dalszym ciągu prowadzi swoją działalność chór parafialny „ Musica Sacra”, schola dziecięco- młodzieżowa, dwie Róże Zywego Różańca w Mönchengladbach i trzy Róże Zywego Różańca w Krefeld oraz grupy ministrantów i lektorów.

Odbywają się pielgrzymki, m. in. coroczne do Neviges i Banneux. W kwietniu 2014 udzielony zostaje w naszej Misji dużej grupie młodych ludzi Sakrament Bierzmowania.

W październiku 2016 następuje kolejna zmiana i Proboszczem Misji zostaje ksiądz Henryk Ulatowski SChr. W tym czasie na krótko sobotnie i niedzielne msze święte przeniesione zostają do kościoła p.w. św. Józefa. Ostatecznie od grudnia 2016 msza sobotnia (wieczorna), jak i niedzielna odprawiane są w kościele p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP na Lüripp. Msze św. w czwartki odprawiane są w kościele p.w. św. Józefa i w każdy pierwszy piątek miesiąca w kościele p.w. św. Bonifacego. W pierwszą niedzielę miesiąca odbywa się też msza święta w kościele p.w. Jana Chrzciciela w Hückelhoven- Ratheim. Natomiast w Krefeld msze święte odprawiane są w środy i niedziele w kościele p.w. Serca Pana Jezusa. Zarówno w Mönchengladbach, jak i w Krefeld odbywają się zajęcia katechetyczne dla trzech grup wiekowych: dla dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii Swiętej oraz dla dzieci wczesnoszkolnych i starszych (po Pierwszej Komunii Swiętej). Również siedziba Misji i spotkań katechetycznych przeniesiona zostaje do pomieszczeń przy kościele p.w. św. Bonifacego.

Pod przewodnictwem księdza Proboszcza Henryka Ulatowskiego prawie wszystkie grupy w parafii prowadzą dalej swoją działalność. Zawieszona zostaje tylko schola młodzieżowa, a zajęcia katechetyczne prowadzone są tylko dla grupy dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii Swiętej. Uroczystości kościelne oraz pielgrzymki odbywające się w tym czasie wciąż gromadzą wiernych ze wspólnoty.

W październiku 2017 grupa pielgrzymów z naszej Misji wraz z księdzem Proboszczem udaje się do Fatimy z okazji obchodów 100- lecia Objawień Fatimskich.

Od stycznia 2018 czasową opiekę nad Misją obejmuje ksiądz Prowincjał Edmund Druz SChr. Widoczne jest wyraźne ożywienie w ramach działań wspólnoty. Ponownie podejmuje działalność schola dziecięco- młodzieżowa, a coroczne pielgrzymki i święta parafialne gromadzą bardzo duże grupy wiernych.

Od sierpnia 2018 biuro Misji oraz salki do zajęć katechetycznych przeniesione zostają do domu parafialnego przy kościele p. w. św. Elżbiety. Natomiast od września w Mönchengladbach msze święte odbywają się również już w każdy piątek miesiąca w kościele p.w. św. Bonifacego.

Także seniorzy otrzymują okazję do wspólnych spotkań w ostatni piątek miesiąca w pomieszczeniach Misji. Zajęcia katechetyczne obejmują grupy dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii Swiętej oraz dzieci pokomunijnych. Ponadto od listopada rozpoczyna się katechizacja młodzieży do Sakramentu Bierzmowania.

Od końca października 2018 oficjalnie już Proboszczem Polskiej Misji Katolickiej w Mönchengladbach zostaje ksiądz Edmund Druz SChr, sprawujący od kilku miesięcy tymczasową opiekę nad naszą wspólnotą.

Pod aktywnym przewodnictwem księdza Proboszcza Misja działa już od dłuższego czasu bardzo energicznie i z dużym zaangażowaniem wiernych.

Od grudnia 2018 następuje rozszerzenie działalności Misji i msze święte są odprawiane są również w Nettetal – Leutherheide w kościele p.w. św. Piotra i Pawła w drugą niedzielę miesiąca o godz. 15.00

W maju 2019 na zaproszenie księdza Proboszcza Edmunda Druza SChr gościmy w naszej Misji księdza Kardynała Gerharda Ludwiga Müllera z Watykanu, byłego prefekta Kongregacji Nauki i Wiary. Ksiądz Kardynał udziela Sakramentu Pierwszej
Komunii Świętej grupie 16 dzieci w kościele pw. św. Elżbiety w Krefeld. Następnie jest gościem na odpuście parafialnym ku czci św. Stanisława, Biskupa i Męczennika, który odbywa się w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP ( St. Maria Empfängnis ) w Mönchengladbach. Jest to wielkie wydarzenie dla całej naszej wspólnoty parafialnej, gdyż nigdy wcześniej nie gościliśmy u nas tak dostojnej osoby.

19 maja 2019 kolejna grupa dzieci przygotowana przez księdza Proboszcza Edmunda Druza SChr przystępuje do Sakramentu Pierwszej Komunii Świętej w Mönchengladbach.

W ostatnią sobotę maja, jak co roku, grupa dzieci pierwszokomunijnych zarówno z Mönchengladbach, jak i z Krefeld wraz z rodzicami i księdzem Proboszczem udaje się na pielgrzymkę do Sanktuarium Maryi Panny Ubogich w Banneux.

Na początku czerwca 2019 naszą Misję odwiedza ks. Nikos Skuras, prezbiter wędrowny Drogi Neokatechumenalnej. Przybywa on do nas z błogosławieństwem jubileuszowym z okazji 25- lecia swoich święceń kapłańskich. Również ta wizyta wywiera na wiernych niepowtarzalne wrażenie, bowiem ksiądz Nikos ewangelizuje w sposób bardzo niekonwencjonalny.

10 czerwca 2019 udzielony zostaje w Polskiej Misji Katolickiej w Mönchengladbach Sakrament Bierzmowania. Przystępuje do niego grupa 60 osób, a szafarzem Sakramentu jest JE ksiądz biskup dr Rafał Markowski, biskup pomocniczy Archidiecezji Warszawskiej.

W dniach 15 - 16 czerwca 2019 po raz siedemnasty wyrusza z naszej Misji pielgrzymka parafian do Sanktuarium Matki Boskiej Królowej Pokoju w Neviges. Pierwszego dnia, jak co roku, przyłączamy się do wiernych z PMK w Düsseldorfie i już razem zmierzamy pieszo do „westfalskiej Częstochowy“. W tym roku po raz pierwszy pielgrzymce bierze udział ksiądz Proboszcz z naszej wspólnoty. Ksiądz Edmund Druz SChr towarzyszy pątnikom na całym pielgrzymkowym szlaku służącsakramentem pojednania. Drugiego dnia do uroczystości pielgrzymkowych dołączają wierni zmotoryzowani. 

22 czerwca 2019 duża grupa młodzieży z naszej Parafii wraz z księdzem Proboszczem udaje się na 17 Polonijne Spotkanie Młodych w Concordii, które w tym roku odbywa się pod hasłem „ Świętymi bądźcie...“
Geschichte der Polnischen Katholischen Mission in Mönchengladbach

Die ersten Informationen über die polnischsprachige Seelsorge auf den Gebieten, die von der Polnischen Katholischen Mission in Mönchengladbach und seinen dazugehörigen Regionen, wie Krefeld und Kempen - Viersen, stammen aus der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Auf dem Gelände der englischen Militärbase in Mönchengladbach wurden Hl. Messen in polnischer Sprache abgehalten. Die Gläubigen trafen sich unregelmäßig zur Eucharistiefeier, die von Pfarrer Czesław Kiek SChr und nach seinem Tod von Pfarrer Wiesław Zglinnicki SChr, abgehalten wurde.

Systematisch abgehaltene Messen wurden ab 1987 gefeiert, als Pfarrer Romuald Greh SChr in der neu entstandenen Polnischen Katholischen Mission in Aachen die Eucharistie feierte und die Sakramente in St. Thomas Morus in Krefeld erteilte.

Die politische Situation in Polen in den 80ern, führte zu einer massenhaften Emigration des polnischen Volkes in den Westen. Die steigende Anzahl der Gläubigen, die an den Andachten in polnischer Sprache teilnahmen, verursachte die Vergrößerung der Polnischen Katholischen Missionen in ganz Deutschland. Es entstanden Pläne, um die Mission auch an weiteren Standpunkten zu schaffen, ebenfalls in Mönchengladbach. Am 08.12.1991 schafft Bischof Klaus Hemmerle die Mission und ernennt Janusz Kusek SChr zu ihrem Pfarrer. Die Gemeinde entsteht bei St. Bonifatius und bekommt als Patron den Hl. Stanislaw, Bischof und Märtyrer. Die Gottesdienste wurden jeden Sonntag und Donnerstag abgehalten. Von diesem Moment an beobachten wir die dynamische Entwicklung des Standortes. Es entsteht der Gemeindechor "Musica Sacra", eine Kinder- und Jugendband, eine Schola für Männer, "die Rosenkranzmütter", ein Bibelkreis, ein Pfarrgemeinderat, eine Gruppe für Mütter mit Kleinkindern sowie eine Ministranten- und Lektorengruppe. Der Chor gibt Konzerte in Deutschland und in der ganzen Europa. Die Jugendband hingegen nimmt an Festivals teil und errang 1992 sogar den ersten Preis auf dem Festival der Religiösen Lieder in Tczew. Das fünfte Jahr der Entstehung der Mission und des Gemeindechors wird durch den Auftritt des Symphonieorchesters des Staatlichen Musikgymnasiums aus Breslau gewürdigt.

Seit 1993 werden jeden ersten Sonntag im Monat Messen in Hückelhoven gefeiert, erstmals in der Kapelle "Haus der Begegnungen" und ab 2004 in der Pfarrkirche St. Johannes der Täufer.

In Krefeld wurden die Messen ab 1996 auf sonntags und mittwochs in die Kirche St. Stephanus verlegt. Ab Ende Mai 2007 wurde diese Kirche renoviert und aus diesem Grund wurde die Heilige Messe in die Kirche St. Elisabeth verlegt, wo sie bis heute stattfindet. Dort werden auch in den Räumen der Pfarrei Katechesen geführt.

Seit 1998 haben die Gläubigen die Möglichkeit, die Messe ebenso in einer zweiten Kirche - im Hl. Kreuz in Mönchengladbach zu feiern (mit Ausnahme der ersten Sonntags im Monat, weil sie in Hückelhoven gefeiert wird.

Pfr. Janusz Kusek SChr, der das Engagement der Gläubigen sieht, bemüht sich um die Zusprechung einer Unterkunft für die Mission. Die Bemühungen haben einen

positiven Ausgang und am 15.11.1998 wurden die Räumlichkeiten und die Fahne der Mission eingeweiht. Die Erhaltung dieser Räumlichkeiten ermöglicht, die Katechese zu führen, die Wirkung und Entwicklung der bestehenden Gruppen zu fördern sowie die Arbeit des Pfarrgemeindebüros.

Im Jahr 2003, nach der Wahl eines neuen Provinzials, erfolgten bedeutende Veränderungen in den Polnischen Katholischen Missionen in Deutschland. Sie betreffen ebenso den Pfarrer Janusz Kusek SChr, der nach Düsseldorf in die Polnische Katholische Mission verlegt wurde. Seitdem wurde Jan Rusin SChr Gemeindepfarrer in Mönchengladbach. Unter seiner Führung verfolgen alle Gruppen ihre Tätigkeit weiter. Es entstehen ebenfalls zwei neue: die Senioren- und die Katechesegruppe für Erwachsene.

Dank dem Zeitwechsel der Messe in Hückelhoven, wird im Oktober 2003 die Messe am ersten Sonntag im Monat zusätzlich in der Kirche Hl. Kreuz abgehalten. Dieser Wechsel verursacht, dass eine polnischsprachige Messe mehr am ersten Sonntag im Monat gefeiert wird, als bisher. Gleichzeitig werden die festen Messen (jeden Sonntag) in der Kirche Hl. Kreuz mehr besucht.

Im Mai 2008 werden alle Messen, die bis jetzt in der Kirche St. Bonifatius abgehalten wurden in die Kirche Hl. Kreuz verlegt, was ermöglicht hat, dass unter der Woche die Messe nicht nur donnerstags stattfinden kann, aber auch jeden ersten Freitag im Monat und jeden Samstag eine Vorabendmesse. Von da an ist auch die Zusammenarbeit mit der deutschen Gemeinde zusammengewachsen, sodass die polnische Gemeinde an den Gemeindefesten der deutschen teilnimmt, zum Beispiel an Fronleichnam, Pfarrfest oder auch an „Christkindlmarkt“. Hinzu kommt noch, dass unsere Vertreter auf Versammlungen betreffend der Gemeinde teilnehmen.

Im November 2009 wurden erstmals Wahlen durchgeführt (gemäß der Regeln der deutschen Kirche), in denen der Betriebsrat gewählt wird, welcher aktiv die Bildung unserer Gemeinde fördert.

Seit dem Anfang des Bestehens der Mission werden Pilgerfahrten, Ausflüge und Gemeindefeste organisiert, die sich großer Beliebtheit bei den Gläubigen erfreuen.

Die Polnische Katholische Mission in Mönchengladbach ist eine relativ junge, aber dynamisch wirkende Gemeinschaft, die Polen um sich versammelt, die fern von ihrem Vaterland aktiv wirken und am Leben der Kirche teilnehmen wollen.


Im Januar 2014 fand in der Mission eine Änderung des Priesters statt. Pfarrer Jan Rusin SChr wird in die Polnische Katholische Mission in Niederrhein versetzt und der Priester Stefan Ochalski SChr tritt an seine Stelle.

Zu dieser Zeit finden in Mönchengladbach jeden Samstag und Sonntag heilige Messen in der Kirche des Heiligen Kreuzes, donnerstags in der Kirche St. Joseph und jeden ersten Freitag im Monat in der Kirche St. Bonifatius statt. Am ersten Sonntag im Monat gibt es auch eine Messe in der Kirche von Johannes dem Täufer in Hückelhoven- Ratheim. Während in Krefeld mittwochs und sonntags in der Kirche des Herzens Jesu heilige Messen gefeiert werden.

Sowohl in Mönchengladbach, als auch in Krefeld findet die Katechese für drei Altersgruppen statt: für Kinder, die sich auf die Erstkommunion vorbereiten, für Frühschulkinder und für ältere Kinder (nach der Erstkommunion). Der Pfarrchor, die Kinder- und Jugendband, der Kreis eines lebenden Rosenkranes und eine Gruppe von Ministranten und Lektoren führen immer noch ihre Aktivitäten.

Es finden Wallfahrten statt, darunter jährliche Wallfahrten nach Neviges und Banneux. Im April 2014 erhält eine große Gruppe junger Menschen das Sakrament der Firmung.

Im Oktober 2016 findet eine weitere Veränderung statt und der Pater Henryk Ulatowski Schr wird jetzt Pfarrer in unsere Mission.

Zur diese Zeit werden heiligen Messen am Samstag und Sonntag in die Kirche St. Joseph übertragen. Schließlich ab Dezember 2016 werden die Vorabendmesse am Samstag als auch Sonntagsmesse in der Kirche der St. Mariä Empfängnis in Lürrip gefeiert. Der Sitz der Mission und die Katechesen werden ebenfalls in die Räumlichkeiten der Kirche St. Bonifatius verlegt.

Unter dem Vorsitz von Priester Henryk Ulatowski SChr, setzen fast alle Pfarreigruppen ihre Aktivitäten fort. Nur das Jugendchor ist suspendiert, die Katechese wird nur für Kinder durchgeführt, die sich auf die Erstkommunion vorbereiten. Kirchliche Feiern und Wallfahrten, die zu dieser Zeit abgehalten wurden, versammeln immer viele Gläubigen aus der Gemeinde.

Im Oktober 2017 fährt eine Gruppe von Pilgern der Polnischen Mission Mönchengladbach zusammen mit dem Gemeindepriester nach Fatima um an der Feier des 100 Jahrestages der Fatima Erscheinungen teilzunehmen.

Ab Januar 2018 übernimmt die Betreuung der Polnischen Katholischen Mission in Mönchengladbach Pfarrer Provinzial Edmund Druz SChr. Es gibt eine sichtbare Wiederbelebung der Aktivitäten der Gemeinde. Der Jugendchor nimmt wieder ihre Tätigkeit auf und jährliche Wallfahrten und Gemeindefeiern sammeln sehr große Gruppen von Gläubigen.

Ab August 2018 werden das Missionsgebäude und Räume für die Katechese in das Pfarrhaus der St. Elisabeth Kirche verlegt.

Seit September 2018 wird in Mönchengladbach die Freitagsmesse jeden Freitag in der Kirche St. Bonifatius gefeiert. Außerdem erhalten Senioren die Möglichkeit sich am letzten Freitag des Monats in dem Räumlichkeiten der Mission zu treffen. Der Katechese umfasst Gruppen von Kindern, die sich auf die Erstkommunion vorbereiten und auch von älteren Kindern. Ab November beginnt zudem die Katechese der Jugendlichen zum Sakrament der Firmung statt.

Ab Ende Oktober 2018 wird Priester Edmund Druz SChr offiziell zum Pfarrer der Polnischen Katholischen Mission in Mönchengladbach.
Unter der aktiven Leitung des Pfarrer Edmund Druz SChr arbeitet die Mission seit langem sehr energisch und mit großem Engagement der Gläubigen.

Ab Dezember 2018 wurde die Tätigkeit der Mission um eine zusätzliche Hl. Messe erweitert.
Die Hl. Messen werden auch in Nettetal-Leutherheide in der Kirche St. Peter und Paul am zweiten Sonntag im Monat um 15.00 gefeiert.

Im Mai 2019 empfangen wir auf Einladung von Priester Edmund Druz SChr in unserem Mission Kardinal Gerhard Ludwig Müller aus dem Vatikan, dem ehemaligen Präfekt der Kongregation für Wissenschaft und Glauben. Der Kardinal spendet das Erstkommunionssakrament an eine Gruppe von 16 Kindern in der St. Elisabeth Kirche in Krefeld. Als nächstes ist er Gast bei einer Messe zu Ehren von St. Stanislaus, Bischof und Märtyrer, die in der Kirche der Unbefleckten Empfängnis der Heiligen Jungfrau Maria (St.Maria Empfängnis) in Mönchengladbach stattfindet. Dies ist ein großes Ereignis für unsere gesamte Pfarrgemeinde, denn wir noch nie zuvor eine so würdige Person empfangen haben.

 

 Am 19. Mai 2019 tritt eine weitere Gruppe von 18 Kindern, die vom Pfarrer Edmund Druz SChr vorbereitet wurde, dem Sakrament der Ersten Heiligen Kommunion in Mönchengladbach bei. 

 

 Am letzten Samstag im Mai, wie jedes Jahr, fährt eine Gruppe von Erstkommunionskindern aus Mönchengladbach und Krefeld zusammen mit ihren Eltern und dem Priester auf eine Wallfahrt zum Heiligtum die Heilige Jungfrau der Armen in Banneux. 

 

Anfang Juni 2019 besucht unsere Mission Pater Nikos Skuras, der wandernde Prister  des neokatechumenalen Weg. Er kommt zu uns mit einem Jubiläumssegen anlässlich des 25. Jahrestages seiner Priesterweihe. Dieser Besuch hinterlässt auch bei den Gläubigen einen einzigartigen Eindruck, denn Pater Nikos evangelisiert auf eine sehr ungewöhnliche Weise. 

 

 Der 10. Juni 2019 wird in der polnischen katholischen Mission in Mönchengladbacher Sakrament der Firmung verliehen. Das Sakrament wird von Bischof Rafał Markowski, stellvertretender Bischof der Erzdiözese Warschau, an eine Gruppe von 60 Personen verwaltet.

 

 Vom 15. bis 16. Juni 2019 pilgern die Gemeindemitglieder von unserer Mission zum siebzehnten Mal zum Heiligtum der Mutter Gottes, der Königin des Friedens in Neviges. Am ersten Tag, wie jedes Jahr, schließen wir uns den Gläubigen der PMK in Düsseldorf an und gehen gemeinsam zu Fuß nach „westfälische Częstochowa".

 

In diesem Jahr begleitet uns zum ersten Mal der Priester aus unserer Mission. Pfarrer Edmund Druz SChr begleitet die Pilger auf dem ganzen Pilgerweg und dient das Sakrament der Versöhnung. Am zweiten Tag sind die motorisierte Pilger bei die Wallfahrtsfeiern auch dabei. 

 

 Am 22. Juni 2019 fährt eine große Gruppe junger Menschen aus unserer Mission zusammen mit dem Pfarrer Edmund Druz SChr zum 17. Polnischen Jugendtreffen in Concordia, das in diesem Jahr unter dem Motto: „Seid Heilige…“ stattfindet.

 

X

Right Click

No right click