Pielgrzymka do Sanktuarium NMP Królowej Pokoju w Neviges


Trwając jeszcze w ewngelicznym zasłuchaniu i radosnym świętowaniu Bożego

Ciała, dwa dni później, w sobotę 18 czerwca 2022 spora grupa wiernych

z naszej Misji (ok. 40 osób) wraz z księdzem Edmundem udała się na pieszą

pielgrzymkę do Sanktuarium NMP Królowej Pokoju w Neviges.

Przyłączając się tradycyjnie do pielgrzymów z PMK Düsseldorf parafianie

z naszej Misji przy upalnej pogodzie wyruszyli w ponad

trzydziestokilometrową wędrówkę do „westfalskiej Częstochowy”.

Neviges 2022

Uroczystościom pielgrzymkowym, na które w niedzielę 19 czerwca dołączyli

również pielgrzymi zmotoryzowani, przewodniczył Kardynał Gerhard Müller

z Watykanu. Każdy z pątników pokonując trudności drogi przybył przed oblicze

Maryi ze swoimi intencjami, podziękowaniami i prośbami. W tym roku

szczególnego znaczenia nabrały prośby kierowane do Królowej Pokoju właśnie

o pokój na świecie.

Miejmy nadzieję, że również tegoroczne pielgrzymowanie „przyczyni się we

wszystkich wspólnotach do ożywienia wiary i umocnienia więzi z Kościołem,

którego cząstkę stanowimy”, jak powiedział przed kilkoma laty właśnie

w Neviges ówczesny Prowincjał Chrystusowców, a dzisiaj Proboszcz naszej

Misji, ks. Edmund Druz SChr.Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej (Boże Ciało)

W pierwszy czwartek po oktawie Zesłania Ducha Świętego, 16 czerwca 2022,

przeżywaliśmy uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, czyli święto,

kiedy w sposób szczególny oddajemy cześć Najświętszemu Sakramentowi.

Po uroczystej Mszy św., którą w kościele St. Mariä Empfängnis

w Mönchengladbach dla wspólnoty polskiej i niemieckiej odprawił

ks. Proboszcz Edmund Druz SChr, wyruszyliśmy wszyscy w Procesji Corpus Domini.


Boze Cialo 2022 1 Boze Cialo 2022 2


Ogromna to dla nas radość, że w tym roku, po dwóch latach przerwy

spowodowanych ograniczeniami pandemicznymi, mogliśmy ponownie

uczestniczyć w kluczowej tradycji Bożego Ciała - w procesji eucharystycznej,

która w sposób widzialny przenosi rzeczywistość religijną w miejsca, które

zwykle nie kojarzą się nam z Bogiem i modlitwą: „zagrody nasze widzieć

przychodzi i jak sie Jego dzieciom powodzi.“

Boze Cialo 2022 3

Boze Cialo 2022 4

Wierni bardzo licznie uczestniczyli w modlitewnym kroczeniu za

Najświętszym Sakramentem. Przy śpiewie pieśni i dźwiękach dzwonków,

którymi dzwonili ministranci, po drodze kolorowej od sypanych przez dzieci

komunijne i młodsze dziewczynki kwiatków, przeszliśmy do dwóch ołtarzy, aby wysłuchać Słowa

Bożego i pokłonić się przed Najświętszym Sakramentem. Wspólna droga była

naszym przyznaniem się do wiary, pokazaniem, że w naszej wędrówce przez

życie nie jesteśmy sami, ponieważ Chrystus wkroczył na nasze drogi i uczynił

je Swoimi drogami. Na zakończenie uroczystości i po powrocie do świątyni

ksiądz Proboszcz udzielił wszystkim obecnym w kościele eucharystycznego

błogosławieństwa na cztery strony świata.

 Glos sw Stanislawa nr 6

 


Uroczystość Zesłania Ducha Świętego
Udzielenie Sakramentu Bierzmowania


W niedzielę 05 czerwca 2022 w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego młodzież

z naszej wspólnoty misyjnej przystapiła do sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej.

Podczas dodatkowej Mszy św. o godz. 15:00 w kościele St. Mariä Empfängnis

w Mönchengladbach – Lürrip grupa 47 osób otrzymała z rąk J.E. Księdza Biskupa

Aleksandra Kaszkiewicza dary Ducha Świętego w Sakramencie Bierzmowania.

Mszę św. wspólnie z księdzem biskupem, ordynariuszem Diecezji Grodzieńskiej

koncelebrowali przybyły również z Grodna ks. Kanonik Jerzy Martynowicz, rzecznik

prasowy tamtejszej diecezji i proboszcz nowopowstającej miejscowej parafii oraz

ksiądz Proboszcz Edmund Druz SChr.

zeslania ducha swietego biezmowanie 2022 5 zeslania ducha swietego biezmowanie 2022 6
zeslania ducha swietego biezmowanie 2022 3ŚWIĘTO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY MATKI KOŚCIOŁA

W poniedziałek 06 czerwca, drugiego dnia Uroczystości Zesłania Ducha Świętego,

również podczas Mszy św. koncelebrowanej pod przewodnictwem ks. biskupa

Aleksandra Kaszkiewicza, dzieci, które przed rokiem po raz pierwszy przystąpiły do

Stołu Pańskiego, obchodziły rocznicę tego wydarzenia (zarówno

w Mönchengladbach, jak i w Krefeld).

zeslania ducha swietego biezmowanie 2022 1 zeslania ducha swietego biezmowanie 2022 2

W tym dniu, będącym jednocześnie Świętem Najświętszej Maryi Panny Matki

Kościoła, miało miejsce jeszcze jedno bardzo ważne dla naszej wspólnoty

wydarzenie, ponieważ po wieloletnich staraniach, dostaliśmy jako Misja możliwość

umieszczenia w kościele obrazu z wizerunkiem Matki Boskiej Częstochowskiej.

Uroczyste zawieszenie obrazu i jego pobłogosławienie przez księdza Biskupa

nastąpiło właśnie w Święto Matki Kościoła na zakończenie Mszy św. w kościele
St. Mariä Empfängnis w Mönchengladbach – Lürrip.

zeslania ducha swietego biezmowanie 2022 4


Wdzięczni, że odtąd, jak powiedział ks. Proboszcz „obraz ten będzie nam

przypominał skrawek Polski w naszej świątyni”, że „odtąd Maryja będzie spoglądać

na nasze rodziny i na nas” oddaliśmy się pod Matczyną Opiekę słowami modlitwy

„Pod Twoją obronę”.

„To bardzo wymowne, że w taką uroczystość Królowa nasza, Maryja, w tej ikonie

zagościła w tej światyni, w Waszej wspólnocie. Mam nadzieję, że zawsze będzie

gościć w Waszych sercach, w Waszych rodzinach, w Waszych domach, w bliskich

Waszemu sercu...” - tymi słowami zwrócił się do nas na zakończenie uroczystości 

J.E. Ksiądz Biskup Aleksander Kaszkiewicz.Pierwsza Komunia Św. 2022
 

W niedzielę, 22 maja 2022, w kościele St. Mariä Empfängnis w Mönchengladbach 22 dzieci po raz pierwszy przystąpiło do Sakramentu Eucharystii, a kilka dni później, w Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego (26 maja br.), kolejnych 8 dzieci w kościele St. Elisabeth w Krefeld. Oprócz tej grupy jeszcze 9 innych dzieci po całorocznej katechezie przygotowującej do przyjęcia Sakramentu Eucharystii, przystąpiło do niego w swoich parafiach w Polsce.
 
komunia sw 2022 1 komunia sw 2022 2


Pierwsza Komunia Św. to bardzo ważna uroczystość zarówno dla dzieci oraz ich rodzin, ale również dla całej naszej wspólnoty parafialnej, przypomina nam bowiem, że każdy z nas jest ukochanym dzieckiem Boga.

Dlatego wszystkim dzieciom życzymy, aby ten dzień stał się dla nich początkiem pięknej Przyjaźni z Panem Jezusem, Przyjaźni na całe życie.

Przedłużeniem świętowania Pierwszej Komunii Świętej jest Biały Tydzień, jako symbol radości z przyjęcia do serca Pana Jezusa oraz pierwszego pełnego i świadomego uczestnictwa we Mszy św. W ramach tygodnia dziękczynienia za Najświętszy Sakrament, w sobotę 28 maja 2022, dzieci pierwszokomunijne udały się wraz z rodzicami oraz księdzem Edmundem na pielgrzymkę do Sanktuarium Matki Bożej Panny Ubogich w Banneux.


Komunia Swieta 2022Odpust parafialny ku czci św. Stanisława, Biskupa i Męczennika

W niedzielę, 8 maja 2022, przeżywaliśmy w naszej wspólnocie doroczny

odpust parafialny - ku czci św. Stanisława, Biskupa i Męczennika

Ku czci Świętego, który posłany został, aby głosić Ewangelię Chrystusa.

Z tej okazji z radością powitaliśmy w naszej wspólnocie księdza

Przemysława Marka, chrystusowca z Polskiej Misji Katolickiej w Kolonii,

który przybył, aby wspólnie z nami świętować uroczystości patronalne.

Ksiądz Proboszcz Edmund Druz SChr wspólnie z księdzem Przemysławem

odprawili w kościele St. Mariä Empfängnis w Mönchengladbach

uroczystą Mszę św. odpustową z udziałem pocztu sztandarowego

i dzieci ubranych w stroje ludowe. Ksiądz Przemysław wygłosił ciekawe

kazanie o naszym misyjnym patronie, a jeszcze wcześniej służył nam

w przedodpustowym sakramencie pojednania.

Pod koniec Mszy św. przedstawiciele Rady Parafialnej złożyli księżom,

wraz z bukietami kwiatów, wyrazy podziękowania. Księdzu

Przemysławowi za dar wspólnej modlitwy i obecności wśród nas oraz

księdzu Edmundowi za przygotowanie uroczystości odpustowych, ale

przede wszystkim za pełne zaangażowania duszpasterzowanie w naszej

wspólnocie, na wzór i za wstawiennictwem św. Stanisława.

Uroczystości odpustowe zakończyło nabożeństwo majowe, po którym

ksiądz Proboszcz zaprosił wszystkich do dalszego wspólnego

świętowania w domu parafialnym obok kościoła. Przy poczęstunku

przygotowanym przez Radę Parafialną wierni spędzili jeszcze kilka

godzin na rozmowach, śpiewach (oczywiście przy niezawodnym

akompaniamencie księdza Edmunda na akordeonie) i radosnym byciu

razem. Dzieci, po lodowym poczęstunku, mogły spędzić czas na

przygotowanych dla nich grach na placu zabaw.

Dopisała pogoda, dopisali goście, dopisała atmosfera.

Odpust Parafialny to święto wdzięczności Panu Bogu i ludziom za naszą

parafię. To również święto wdzięczności naszemu Patronowi, św.

Stanisławowi, za Jego opiekę i wstawiennictwo przed Bogiem nad naszą

wspólnotą misyjną.


 Miesiąc Maryjny

„Bóg w widoczny sposób powierzył polski naród opiece Matki Najświętszej.
Żadnego innego narodu tak silnie do Niej nie zbliżył.
Bóg sprawił, że nasz naród już na początku historii miał jako hymn pieśń Bogurodzica.
Bóg uwrażliwił serca polskich królów, wodzów, artystów, by dojrzeli wielkość i piękno Matki Najświętszej.
Bóg natchnął polski lud, by tak bardzo ukochał święta Matki Bożej.
Bóg dał nam Jasną Górę jako arkę na czas potopu i wszystkich narodowych nieszczęść.
Dał nam widzieć Matkę Najświętszą jako źródło siły,
otuchy i wielkiej nadziei. Bóg powołał nas do tego, abyśmy byli narodem maryjnym.”

Tymi słowami opisuje ksiądz Jan Twardowski przywiązanie naszego narodu do Maryi.
Przywiązanie, ale przede wszystkim miłość do Maryi, Matki Jezusa,
która jest danym nam od Boga znakiem niezawodnej wiary i nadziei,
do Maryi, która jest w naszych sercach, w naszej pobożności i w naszej historii.
Maj, miesiąc Maryjny, rozpoczęliśmy uroczystością NMP Królowej Polski
połączoną z obchodem narodowego święta upamiętniającego uchwalenie
Konstytucji 3 maja. Uroczystością, która pokazuje nam, jak bardzo
bliskie są w naszej Ojczyźnie sprawy Boże i sprawy ludzkie,
a jednocześnie jaka ciąży na nas odpowiedzialność, abyśmy trwali
i wytrwali w religijnym i narodowym dziedzictwie minionych pokoleń.

Miesiac Maryjny 2022 1 Miesiac Maryjny 2022 2

Pozostańmy więc w maryjnym rozmodleniu przez cały nadchodzący miesiąc,
a zwłaszcza podczas nabożeństw majowych,
na które ksiądz Proboszcz Edmund Druz SChr zaprasza w każdą środę po Mszy św. o godz.
18:30 w kościele St. Elisabeth w Krefeld oraz w każdy piątek,
również po Mszy św. o godz.18:30, w kościele St. Bonifatius w Mönchengladbach (Hardterbroich).
Niech Maryja, tak jak stała pod krzyżem, dzisiaj w trosce o nasze dobro
stanie obok każdego z nas, aby uczyć nas służyć Bogu i przyjmować
wszystkie wydarzenia i próby, z którymi Pan Bóg nas doświadcza.
swiecena kaplanskie 2022

 Życzenia księdza Proboszcza Edmunda Druza SChr
na Święta Zmartwychwstania Pańskiego


 Rekolekcje wielkopostne


Życie każdego z nas to ciągła wędrówka, ciągłe pielgrzymowanie do niebieskiej ojczyzny.

Ale czasami tak się zdarza, że znużeni codziennością zatracamy poczucie celu tej

wędrówki.

Powinniśmy więc od czasu do czasu zatrzymać się i spojrzeć na swoje życie, aby potem

z nowym zapałem wyruszyć w dalszą drogę. To właśnie Wielki Post powinien być takim

czasem zatrzymania się, to właśnie Wielki Post powinien być naszą drogą wiary

i nawrócenia, naszą zgodą na prośbę Chrystusa, abyśmy przyjęli swój krzyż i naśladowali Go.


Oczywiście nikomu nie jest łatwo odpowiedzieć na wezwanie do nawrócenia serca, do

pokuty i odnowy. Duchową pomocą w realizacji tego celu są na pewno rekolekcje

wielkopostne.

W tym roku, na zaproszenie księdza Proboszcza Edmunda Druza SChr, nauki rekolekcyjne

wygłosił w naszej Misji ks. dr Ryszard Sawicki, Wicedyrektor Caritas Diecezji Ełckiej

i wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym w Ełku.

rekolekcje 2022 1 rekolekcje 2022 1 rekolekcje 2022 1


Tak się dobrze złożyło, że zaplanowane na początek kwietnia, drugie już w naszej

wspólnocie, całodobowe czuwanie modlitewne zapoczątkowało również tegoroczne

rekolekcje wielkopostne. Czuwanie odbyło się z piątku na sobotę 1/2 kwietnia 2022, tym

razem w intencji pokoju na świecie i na Ukrainie.

Następnie przez cały tydzień ksiądz rekolekcjonista pomagał nam przygotować się do

duchowego przeżycia tajemnicy Paschalnej. Każde spotkanie poprzedzone było

możliwością przystąpienia do sakramentu pojednania.

Ksiądz Ryszard swoimi naukami pomagał nam odnaleźć drogę do Boga oraz spotkać na tej

drodze samego siebie. Tłumaczył nam, jak ważne jest kształtowanie relacji z Panem

Bogiem i drugim człowiekiem, przekonywał, że „Bóg nas kocha, ale trzeba, abyśmy na Jego

miłość odpowiadali swoją miłością”

Spotkania rekolekcyjne odbyły się zarówno w kościołach w Mönchengladbach,

jak i w Krefeld oraz w Hückelhoven.

Wierni z naszej wspólnoty bardzo licznie uczestniczyli w tych naukach - może to dlatego,

że Wielki Post często przenosi się na życie codzienne każdego z nas i inaczej słuchamy

wtedy kazań, z chęcią uczestniczymy w Drodze Krzyżowej, intensywniej odczuwamy czas

pokuty.

rekolekcje 2022 4 rekolekcje 2022 4

W ostatnim dniu nauk ksiądz rekolekcjonista otrzymał od wiernych kwiaty i podziękowania

oraz wiele ciepłych słów uznania od księdza Proboszcza. Na zakończenie Mszy św. obaj

księża udzielili wiernym, będącym w stanie łaski uświęcającej, sakramentu namaszczenia

chorych.

I chociaż czas wielkopostnych spotkań dobiegł końca, miejmy nadzieję, że w naszych

sercach trwać będą one jeszcze przez bardzo długi czas. Bo chociaż nie można w ciągu

kilku chwil zmienić swojego życia duchowego, to od czegoś warto zacząć. Niech więc ten

czas rekolekcyjnego zamyślenia będzie dla wielu z nas okazją do odnowienia i umocnienia

naszego życia w wierze.

 

 


 


caritas podziekowanie 2022Wierni z naszej Misji z pomocą humanitarną dla Ukrainy 


W ostatnich dniach często słyszymy w mediach słowa: „Qui vis pacem, para

 bellum, czyli jeśli chcesz pokoju, szykuj się do wojny.”

 Trudno w to na początku XXI wieku uwierzyć, a jednak słowa tej starorzymskiej

 maksymy wydają się być nadal aktualne.

 

 Wszyscy obserwujemy dramatyczne wydarzenia na Ukrainie. Wszyscy widzimy

 tysiące ludzi wyrwanych ze swojego dotychczasowego życia, bez dachu nad głową,

 bez poczucia bezpieczeństwa.

 

 „Nigdy nie wahaj się pomagać, kiedyś Ty możesz potrzebować...”

ukrainia pomoc 1 ukrainia pomoc 2

 

 Nie zawahaliśmy się i odpowiadając na apel ks. Proboszcza Edmunda wierni

 z naszej wspólnoty misyjnej pospieszyli z pomocą potrzebującej Ukrainie. Przez

 dwa dni - we wtorek (1 marca 2022) oraz w czwartek (3 marca br.) odbyła się

 zbiórka najpotrzebniejszych na tę chwilę darów, czyli koców, pościeli, ręczników,

 pampersów, środków czystości oraz środków higienicznych i lekarstw. Wszystkie

 dary przewiezione zostały przez państwo Urszulę i Sławka do Caritas w Ełku, skąd

 będą przekazane dalej do konkretnych miejsc po obu stronach granicy.

 Ponadto w niedzielę 6 marca br. podczas wszystkich Mszy świętych w naszej Misji

 odbyła się zbiórka pieniężna, a zebrane środki finansowe przekazane zostaną

 polskim księżom chrystusowcom duszpasterzującym w polskich, ale też

 i miejscowych parafiach na Ukrainie, m.in. w Żytomierzu, Doniecku, czy

 Mikołajewie.

 

 Oprócz pomocy materialnej i finansowej, która jest bardzo ważna, wszystkich

 naznaczonych tragedią wojny otaczamy również naszą modlitwą. Niech nasze

 materialne i duchowe wsparcie dotrze do tych, którzy walczą na linii frontu, do

 tych, którzy pozostali na Ukrainie oraz do tych, którzy musieli opuścić swoje domy,

 swoje bezpieczne miejsca, całe swoje dotychczasowe życie.

 Trwajmy w modlitwie o pokój na Ukrainie i na całym świecie.Glos Sw Stanislawa 05 2022 web Bild

 

 Pozdrowienia z Guadalupe.

Ksiądz Edmund wraz z grupą pielgrzymów pozdrawia z "meksykańskiej Jasnej Góry",
czyli z Basilica de Santa Maria de Guadalupe w Mexico City.


W Bazylice ksiądz Proboszcz odprawił Mszę św. w intencji całej naszej wspólnoty misyjnej oraz w intencjach powierzonych indywidualnie przez wiernych.

Guadalupe 2022 1 Guadalupe 2022 2

 


Jasełka - Przedstawienie o Bożym Narodzeniu

Tradycyjnie już na zakończenie okresu bożonarodzeniowego dzieci

uczęszczające w naszej Misji na lekcje religii przygotowały obrazowe

przedstawienie wydarzeń betlejemskiej nocy.

 

W sobotę 29 stycznia 2022 podczas wieczornej Mszy św. oraz w niedzielę

30 stycznia podczas Mszy św. o godz. 13:00 ksiądz Proboszcz Edmund Druz

SChr zaprosił wiernych w kościele St. Mariä Empfängnis w Mönchengladbach

do obejrzenia i przeżycia bożonarodzeniowej historii.

Historii, która mimo, iż wydarzyła się ponad dwa tysiące lat temu, wciąż jest

w nas żywa, wciąż mieszka w naszych sercach i wciąż wydarza się w pewien

grudniowy wieczór w naszych domach.

Tym razem jasełka zapoczątkowała scena kuszenia i pierwszego grzechu

Adama i Ewy w raju, aby za chwilę przenieść się do dawnego Betlejem

i wspólnie doświadczyć cudu narodzin Bożej Dzieciny, która da nam szansę na

wyzwolenie z grzechu.

 
Jaselka 22 1

Młodzi artyści wymownym słowem i śpiewem kolęd przekazywali nam radosną

nowinę, że oto narodził się Pan Jezus. Obok stajenki, w której Maryja

z Józefem pochylali się nad maleńką Miłością, zaroiło się od aniołów, przybyli

pasterze i Trzej Mędrcy ze Wschodu, małego Jezuska odwiedziły również

dzieci.

I tak już jest, że chociaż wszyscy doskonale znamy tamte wydarzenia, to

wzruszający nastrój towarzyszący zawsze jasełkom sprawia, że chętnie

oglądamy je po raz kolejny, że wspólnie z dziećmi śpiewamy kolędy, że

dajemy się ponieść emocjom i refleksji.

 
Jaselka 22 4 Jaselka 22 3 Jaselka 22 2


Również dzieci z grupy pierwszokomunijnej i starsze, uczęszczające na

zajęcia katechetyczne w Krefeld, przygotowały w tym samym czasie jasełka

dla wiernych modlących się w kościele St. Elisabeth.

X

Right Click

No right click