Kurs przedmałżeński

nauki przedślubne oraz poradnictwo rodzinne

27.11.202godz. 16:30

04.12.2022 – godz.16:30

11.12.2022 – godz.15:30

41063 Mönchengladbach, Bökelstr. 176 (w pomieszczeniach Misji)


 

Nowy kalendarz

Polskiej Misji Katolickiej w Mönchengladbach na rok 2023 Poświęcony jest grupom parafialnym,
istniejącym i działającym w naszej wspólnocie misyjnej na przestrzeni lat.

Do nabycia po każdej Mszy św. we wszystkich kościołach naszej Misji.

kalendarz 2023

 Glos Sw Stanislawa 07 2022 web Bild neu
Pielgrzymka do Sanktuarium NMP Królowej Pokoju w Neviges

 

Trwając jeszcze w ewngelicznym zasłuchaniu i radosnym świętowaniu Bożego

Ciała, dwa dni później, w sobotę 18 czerwca 2022 spora grupa wiernych

z naszej Misji (ok. 40 osób) wraz z księdzem Edmundem udała się na pieszą

pielgrzymkę do Sanktuarium NMP Królowej Pokoju w Neviges.

Przyłączając się tradycyjnie do pielgrzymów z PMK Düsseldorf parafianie

z naszej Misji przy upalnej pogodzie wyruszyli w ponad

trzydziestokilometrową wędrówkę do „westfalskiej Częstochowy”.

Neviges 2022

Uroczystościom pielgrzymkowym, na które w niedzielę 19 czerwca dołączyli

również pielgrzymi zmotoryzowani, przewodniczył Kardynał Gerhard Müller

z Watykanu. Każdy z pątników pokonując trudności drogi przybył przed oblicze

Maryi ze swoimi intencjami, podziękowaniami i prośbami. W tym roku

szczególnego znaczenia nabrały prośby kierowane do Królowej Pokoju właśnie

o pokój na świecie.

Miejmy nadzieję, że również tegoroczne pielgrzymowanie „przyczyni się we

wszystkich wspólnotach do ożywienia wiary i umocnienia więzi z Kościołem,

którego cząstkę stanowimy”, jak powiedział przed kilkoma laty właśnie

w Neviges ówczesny Prowincjał Chrystusowców, a dzisiaj Proboszcz naszej

Misji, ks. Edmund Druz SChr.

 Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej (Boże Ciało)


W pierwszy czwartek po oktawie Zesłania Ducha Świętego, 16 czerwca 2022,

przeżywaliśmy uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, czyli święto,

kiedy w sposób szczególny oddajemy cześć Najświętszemu Sakramentowi.

Po uroczystej Mszy św., którą w kościele St. Mariä Empfängnis

w Mönchengladbach dla wspólnoty polskiej i niemieckiej odprawił

ks. Proboszcz Edmund Druz SChr, wyruszyliśmy wszyscy w Procesji Corpus Domini.


Boze Cialo 2022 1 Boze Cialo 2022 2

Ogromna to dla nas radość, że w tym roku, po dwóch latach przerwy

spowodowanych ograniczeniami pandemicznymi, mogliśmy ponownie

uczestniczyć w kluczowej tradycji Bożego Ciała - w procesji eucharystycznej,

która w sposób widzialny przenosi rzeczywistość religijną w miejsca, które

zwykle nie kojarzą się nam z Bogiem i modlitwą: „zagrody nasze widzieć

przychodzi i jak sie Jego dzieciom powodzi.“

Boze Cialo 2022 3 Boze Cialo 2022 4

Wierni bardzo licznie uczestniczyli w modlitewnym kroczeniu za

Najświętszym Sakramentem. Przy śpiewie pieśni i dźwiękach dzwonków,

którymi dzwonili ministranci, po drodze kolorowej od sypanych przez dzieci

komunijne i młodsze dziewczynki kwiatków, przeszliśmy do dwóch ołtarzy, aby wysłuchać Słowa

Bożego i pokłonić się przed Najświętszym Sakramentem. Wspólna droga była

naszym przyznaniem się do wiary, pokazaniem, że w naszej wędrówce przez

życie nie jesteśmy sami, ponieważ Chrystus wkroczył na nasze drogi i uczynił

je Swoimi drogami. Na zakończenie uroczystości i po powrocie do świątyni

ksiądz Proboszcz udzielił wszystkim obecnym w kościele eucharystycznego

błogosławieństwa na cztery strony świata.

Glos sw Stanislawa nr 6 

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego
Udzielenie Sakramentu Bierzmowania


W niedzielę 05 czerwca 2022 w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego młodzież

z naszej wspólnoty misyjnej przystapiła do sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej.

Podczas dodatkowej Mszy św. o godz. 15:00 w kościele St. Mariä Empfängnis

w Mönchengladbach – Lürrip grupa 47 osób otrzymała z rąk J.E. Księdza Biskupa

Aleksandra Kaszkiewicza dary Ducha Świętego w Sakramencie Bierzmowania.

Mszę św. wspólnie z księdzem biskupem, ordynariuszem Diecezji Grodzieńskiej

koncelebrowali przybyły również z Grodna ks. Kanonik Jerzy Martynowicz, rzecznik

prasowy tamtejszej diecezji i proboszcz nowopowstającej miejscowej parafii oraz

ksiądz Proboszcz Edmund Druz SChr.

zeslania ducha swietego biezmowanie 2022 5 zeslania ducha swietego biezmowanie 2022 6
zeslania ducha swietego biezmowanie 2022 3ŚWIĘTO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY MATKI KOŚCIOŁA

W poniedziałek 06 czerwca, drugiego dnia Uroczystości Zesłania Ducha Świętego,

również podczas Mszy św. koncelebrowanej pod przewodnictwem ks. biskupa

Aleksandra Kaszkiewicza, dzieci, które przed rokiem po raz pierwszy przystąpiły do

Stołu Pańskiego, obchodziły rocznicę tego wydarzenia (zarówno

w Mönchengladbach, jak i w Krefeld).

zeslania ducha swietego biezmowanie 2022 1 zeslania ducha swietego biezmowanie 2022 2

W tym dniu, będącym jednocześnie Świętem Najświętszej Maryi Panny Matki

Kościoła, miało miejsce jeszcze jedno bardzo ważne dla naszej wspólnoty

wydarzenie, ponieważ po wieloletnich staraniach, dostaliśmy jako Misja możliwość

umieszczenia w kościele obrazu z wizerunkiem Matki Boskiej Częstochowskiej.

Uroczyste zawieszenie obrazu i jego pobłogosławienie przez księdza Biskupa

nastąpiło właśnie w Święto Matki Kościoła na zakończenie Mszy św. w kościele
St. Mariä Empfängnis w Mönchengladbach – Lürrip.

zeslania ducha swietego biezmowanie 2022 4

Wdzięczni, że odtąd, jak powiedział ks. Proboszcz „obraz ten będzie nam

przypominał skrawek Polski w naszej świątyni”, że „odtąd Maryja będzie spoglądać

na nasze rodziny i na nas” oddaliśmy się pod Matczyną Opiekę słowami modlitwy

„Pod Twoją obronę”.

„To bardzo wymowne, że w taką uroczystość Królowa nasza, Maryja, w tej ikonie

zagościła w tej światyni, w Waszej wspólnocie. Mam nadzieję, że zawsze będzie

gościć w Waszych sercach, w Waszych rodzinach, w Waszych domach, w bliskich

Waszemu sercu...” - tymi słowami zwrócił się do nas na zakończenie uroczystości 

J.E. Ksiądz Biskup Aleksander Kaszkiewicz.

 Pierwsza Komunia Św. 2022
 

W niedzielę, 22 maja 2022, w kościele St. Mariä Empfängnis w Mönchengladbach 22 dzieci po raz pierwszy przystąpiło do Sakramentu Eucharystii, a kilka dni później, w Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego (26 maja br.), kolejnych 8 dzieci w kościele St. Elisabeth w Krefeld. Oprócz tej grupy jeszcze 9 innych dzieci po całorocznej katechezie przygotowującej do przyjęcia Sakramentu Eucharystii, przystąpiło do niego w swoich parafiach w Polsce.
 
komunia sw 2022 1 komunia sw 2022 2

 

Pierwsza Komunia Św. to bardzo ważna uroczystość zarówno dla dzieci oraz ich rodzin, ale również dla całej naszej wspólnoty parafialnej, przypomina nam bowiem, że każdy z nas jest ukochanym dzieckiem Boga.

 

Dlatego wszystkim dzieciom życzymy, aby ten dzień stał się dla nich początkiem pięknej Przyjaźni z Panem Jezusem, Przyjaźni na całe życie.

 

Przedłużeniem świętowania Pierwszej Komunii Świętej jest Biały Tydzień, jako symbol radości z przyjęcia do serca Pana Jezusa oraz pierwszego pełnego i świadomego uczestnictwa we Mszy św. W ramach tygodnia dziękczynienia za Najświętszy Sakrament, w sobotę 28 maja 2022, dzieci pierwszokomunijne udały się wraz z rodzicami oraz księdzem Edmundem na pielgrzymkę do Sanktuarium Matki Bożej Panny Ubogich w Banneux.


Komunia Swieta 2022

 Odpust parafialny ku czci św. Stanisława, Biskupa i Męczennika


W niedzielę, 8 maja 2022, przeżywaliśmy w naszej wspólnocie doroczny

odpust parafialny - ku czci św. Stanisława, Biskupa i Męczennika

Ku czci Świętego, który posłany został, aby głosić Ewangelię Chrystusa.

Z tej okazji z radością powitaliśmy w naszej wspólnocie księdza

Przemysława Marka, chrystusowca z Polskiej Misji Katolickiej w Kolonii,

który przybył, aby wspólnie z nami świętować uroczystości patronalne.

Ksiądz Proboszcz Edmund Druz SChr wspólnie z księdzem Przemysławem

odprawili w kościele St. Mariä Empfängnis w Mönchengladbach

uroczystą Mszę św. odpustową z udziałem pocztu sztandarowego

i dzieci ubranych w stroje ludowe. Ksiądz Przemysław wygłosił ciekawe

kazanie o naszym misyjnym patronie, a jeszcze wcześniej służył nam

w przedodpustowym sakramencie pojednania.


Pod koniec Mszy św. przedstawiciele Rady Parafialnej złożyli księżom,

wraz z bukietami kwiatów, wyrazy podziękowania. Księdzu

Przemysławowi za dar wspólnej modlitwy i obecności wśród nas oraz

księdzu Edmundowi za przygotowanie uroczystości odpustowych, ale

przede wszystkim za pełne zaangażowania duszpasterzowanie w naszej

wspólnocie, na wzór i za wstawiennictwem św. Stanisława.

Uroczystości odpustowe zakończyło nabożeństwo majowe, po którym

ksiądz Proboszcz zaprosił wszystkich do dalszego wspólnego

świętowania w domu parafialnym obok kościoła. Przy poczęstunku

przygotowanym przez Radę Parafialną wierni spędzili jeszcze kilka

godzin na rozmowach, śpiewach (oczywiście przy niezawodnym

akompaniamencie księdza Edmunda na akordeonie) i radosnym byciu

razem. Dzieci, po lodowym poczęstunku, mogły spędzić czas na

przygotowanych dla nich grach na placu zabaw.

Dopisała pogoda, dopisali goście, dopisała atmosfera.


Odpust Parafialny to święto wdzięczności Panu Bogu i ludziom za naszą

parafię. To również święto wdzięczności naszemu Patronowi, św.

Stanisławowi, za Jego opiekę i wstawiennictwo przed Bogiem nad naszą

wspólnotą misyjną.

 


 Miesiąc Maryjny

„Bóg w widoczny sposób powierzył polski naród opiece Matki Najświętszej.
Żadnego innego narodu tak silnie do Niej nie zbliżył.
Bóg sprawił, że nasz naród już na początku historii miał jako hymn pieśń Bogurodzica.
Bóg uwrażliwił serca polskich królów, wodzów, artystów, by dojrzeli wielkość i piękno Matki Najświętszej.
Bóg natchnął polski lud, by tak bardzo ukochał święta Matki Bożej.
Bóg dał nam Jasną Górę jako arkę na czas potopu i wszystkich narodowych nieszczęść.
Dał nam widzieć Matkę Najświętszą jako źródło siły,
otuchy i wielkiej nadziei. Bóg powołał nas do tego, abyśmy byli narodem maryjnym.”

Tymi słowami opisuje ksiądz Jan Twardowski przywiązanie naszego narodu do Maryi.
Przywiązanie, ale przede wszystkim miłość do Maryi, Matki Jezusa,
która jest danym nam od Boga znakiem niezawodnej wiary i nadziei,
do Maryi, która jest w naszych sercach, w naszej pobożności i w naszej historii.
Maj, miesiąc Maryjny, rozpoczęliśmy uroczystością NMP Królowej Polski
połączoną z obchodem narodowego święta upamiętniającego uchwalenie
Konstytucji 3 maja. Uroczystością, która pokazuje nam, jak bardzo
bliskie są w naszej Ojczyźnie sprawy Boże i sprawy ludzkie,
a jednocześnie jaka ciąży na nas odpowiedzialność, abyśmy trwali
i wytrwali w religijnym i narodowym dziedzictwie minionych pokoleń.

Miesiac Maryjny 2022 1 Miesiac Maryjny 2022 2

Pozostańmy więc w maryjnym rozmodleniu przez cały nadchodzący miesiąc,
a zwłaszcza podczas nabożeństw majowych,
na które ksiądz Proboszcz Edmund Druz SChr zaprasza w każdą środę po Mszy św. o godz.
18:30 w kościele St. Elisabeth w Krefeld oraz w każdy piątek,
również po Mszy św. o godz.18:30, w kościele St. Bonifatius w Mönchengladbach (Hardterbroich).
Niech Maryja, tak jak stała pod krzyżem, dzisiaj w trosce o nasze dobro
stanie obok każdego z nas, aby uczyć nas służyć Bogu i przyjmować
wszystkie wydarzenia i próby, z którymi Pan Bóg nas doświadcza.
 


  
Comiesięczne, wtorkowe spotkania młodzieży w Mönchengladbach: 

Msza Święta o godz. 18:30
Po Mszy Świętej spotkanie w salce.
(St. Bonifatius, Hardterbroicher Str. 64)
Terminy: 06.09.2022

Ogłoszenia

Masz problem z alkoholem?
Pozwól sobie pomóc!!!

Spotkania AA w Mönchengladbach odbywają się w czwartki godz. 19:00 w pomieszczeniach Misji 
przy Bökelstr. 176

  1. Spotkania AA w Krefeld odbywają się w poniedziałki godz. 19:15 przy Florastr. 92

Telefon kontaktowy: 0176-31630664


 

Od maja 2022 działa przy naszej Misji grupa Al - Anon "Bezpieczna przystań".

Grupy rodzinne Al - Anon są wspólnotą krewnych i przyjaciół alkoholików.

Spotkania odbywają się w każdy czwartek o godz. 19:00 w pomieszczeniach Misji (Mönchengladbach, Bökelstr. 176).

Telefon kontaktowy:
• Ania    0172 - 92 18 226
• Gabi    0157 - 50 32 70 21

 


Krąg biblijny

Spotkania odbywają się w ostatni piątek miesiąca o godz. 19:45 w pomieszczeniach Misji (Bökelstr. 176).


Spotkania Seniorów

odbywają się w ostatni piatek miesiąca o godz. 15:00 w pomieszczeniach PMK
przy Bergstr. 63 (wejście od tyłu budynku, od ulicy Bökelstraße 176)

 

Biuro PMK Mönchengladbach:
Bergstr. 63
41063 Mönchengladbach

Czynne w czwartki od godz. 15:00 do godz. 18:00

Tel.: 02161 - 18 19 59 * 
Fax: 02161 - 40 72 377
kontakt at

więcej

 

X

Right Click

No right click