Kurs przedmałżeński, czyli nauki przedślubne oraz poradnictwo rodzinne.

Spotkania dla osób pragnących zawrzeć Sakrament Małżeństwa odbędą się w kościele
St. Mariä Empfängnis w Mönchengladbach w następujących terminach:

• w niedzielę 28 listopada 2021o godz. 16:30
• w niedzielę 5 grudnia 2021 o godz. 16:30
• w niedzielę 12 grudnia 2021 o godz. 15:30 Ksiądz Proboszcz Edmund Druz SChr zaprasza młodzież na katechezy
przygotowujące do Sakramentu Bierzmowania:

• w Mönchengladbach w kościele St. Mariä Empfängnis (Lürrip) w niedziele o godz. 19:00
(bezpośrednio po wieczornej Mszy św.) 

 

• w Krefeld w kościele St. Elisabeth w środy o godz. 19:15
(bezpośrednio po Mszy św.)

 Uroczystość Wszystkich Świętych 2021


Stało się już tradycją naszej Misji, że w Uroczystość Wszystkich Świętych odwiedzamy na

tutejszym cmentarzu polskie i rosyjskie groby okresu wojennego.

Najpierw na Mszy św. odprawionej przez księdza Prob. Edmunda Druza SChr w kościele

St. Mariä Empfängnis w Mönchengladbach modliliśmy się za wszystkich tych, którzy poprzedzili

nas w drodze do Pana, aby mieli udział w wspólnocie zbawionych i świętych. Następnie, już po

raz czwarty, spotkaliśmy się na cmentarzu w dzielnicy Pongs, gdzie idąc w procesji modliliśmy

się w godzinie Miłosierdzia za zmarłych otaczając jednocześnie modlitewnym zatroskaniem

naszych bliskich pochowanych w kraju.

wszystkich sw 2021 1 wszystkich sw 2021 2


Trwajmy więc w tej duchowej bliskości z tymi, którzy już odeszli. Uroczystość Wszystkich

Świętych jest bowiem momentem, który ma nam przypominać o prawdziwym celu życia

człowieka, jest przeżyciem, które ma nas napełnić tęsknotą za niebem.

wszystkich sw 2021 3 wszystkich sw 2021 4


Modlitewnym wspomnieniem otaczamy naszych bliskich zmarłych w intencjach zamawianych

przez cały rok. Niemniej to właśnie w listopadzie nasze orędowanie za zmarłymi staje się

bardziej intensywne. Ksiądz Proboszcz w ciągu całego miesiąca odprawi dziesięć zbiorowych

Mszy św. w intencji zmarłych oraz powierzy ich naszej modlitewnej pamięci w wyczytywanych

wypominkach. Ponadto każdy z nas może postarać się w tym czasie uzyskać pod pewnymi

warunkami odpust zupełny, który pomoże duszom czyśćcowym w szybszym dostąpieniu łaski

nieba.

 Comiesięczne, wtorkowe spotkania młodzieży w Mönchengladbach:

 


Msza święta o godz. 18:30
Po Mszy świętej spotkanie w salce.
(St. Bonifatius, Hardterbroicher Str. 64)

 

Termin: 07.12.2021

 


 

W dniach 30 i 31 października 2021 odbędą się w naszej Misji wybory do Rady Parafialnej.
Poniżej lista osób kandydujących:

1. Patrycja Chłopek

2. Stanisław Chromik

3. Georg Fortas

4. Bernard Golombek

5. Gabriela Halaczkiewicz

6. Joanna Kania

7. Marlena Klein

8. Jolanta Korchel

9. Joanna Piekorz

10. Dorota Porwoll

11. Jolanta Schoppa

12. Manfred Solga

13. Dariusz Stenzel

14. Aleksandra Stolz

15. Roman Stolz

16. Zenon Tomkow

 


Niedziela 24 października 2021
30- lecia powstania naszej wspólnoty misyjnej.

Jubileuszowa Msza św. pod przewodnictwem księdza Prowincjała Bogdana Renusza SChr

30 lecie pmk-mg 01

W niedzielę 24 października 2021 przeżywaliśmy w Polskiej Misji Katolickiej

w Mönchengladbach uroczystości jubileuszowe 30- lecia powstania naszej wspólnoty parafialnej.

Wdzięczność za wszystkie te lata Bożej obecności wśród nas, za wszystkie łaski i dary, które spływały i spływają na naszą wspólnotę, wyraziliśmy uczestnictwem w koncelebrowanej Mszy św. jubileuszowej, która odprawiona została w kościele St. Mariä Empfängnis w Mönchengladbach.

Uroczystej Mszy św. przewodniczył ks. Prowincjał Bogdan Renusz SChr z Bochum, który wygłosił dla nas również Słowo Boże, a koncelebrowali ks. Jerzy Gwiżdż, Sekretarz PMK w Niemczech z Hannoveru, byli proboszczowie naszej Misji: ks. Janusz Kusek SChr z PMK w Kolonii i ks. Jan Rusin SChr z PMK Niederrhein, a także ks. Dariusz Kruczyński, Dyrektor Caritas w Ełku oraz ks. Proboszcz Edmund Druz SChr. Na Mszy św. obecny był również Pan dr Simon Harrich, przedstawiciel biskupstwa w Aachen, odpowiedzialny za duszpasterstwo w językach obcych.

Na co dzień nie myślimy o tym, że oto mija 30 lat od momentu powstania naszej wspólnoty. A przecież każdego dnia powinniśmy dziękować Panu Bogu za to, że mamy tutaj na obczyźnie swoją parafię, że mamy możliwość umacniania swojej wiary i uczestniczenia w życiu religijnym w języku polskim. Ogomna w tym zasługa księży chrystusowców, którzy od początku istnienia naszej Misji sprawują nad nią opiekę duszpasterską w myśl słów: „Wszystko dla Boga i Polonii Zagranicznej“.

Mszę świętą jubileuszową, której licznie towarzyszyła służba liturgiczna ołtarza oraz poczet sztandarowy, ksiądz Proboszcz Edmund Druz SChr rozpoczął od powitania zarówno Gości przy ołtarzu, jak i licznie przybyłych parafian, którzy: „tworzyli i tworzą naszą wspólnotę, którzy dla niej się trudzą, którzy o nią się troszczą i za nią się modlą.”

Uroczystości jubileuszowe piękną oprawą muzyczną uświetnił parafialny chór Musica Sacra, natomiast oprawę modlitewną przygotowały dzieci z grupy pokomunijnej, które przedstawiły również krótki montaż o patronie naszej wspólnoty świętym Stanisławie.

Po zakończonej Mszy św. ksiądz Proboszcz zaprosił Gości oraz parafian na poczęstunek do salki parafialnej obok kościoła, gdzie dalej mogliśmy świętować nasz jubileusz przy kawie, ciastku i radosnych dźwiękach akordeonu księdza Edmunda. 

Wdzięczni za minione lata wypełnione wiarą, trudem i zaangażowaniem, zarówno wiernych, jak i duszpasterzy, prośmy więc za wstawiennictwem patrona naszej Misji, św. Stanisława, jak również za pośrednictwem św. Siostry Faustyny, której relikwie niedawno zostały wprowadzone do naszej parafii i które towarzyszyły nam podczas uroczystości jubileuszowych, abyśmy jako wspólnota nigdy nie ustawali w budowaniu Królestwa Bożego.

Pięknie powiedział o tym we wstępie do uroczystości jubileuszowych ksiądz Proboszcz: „Dzisiejsza uroczystość to z jednej strony historia wielu lat obecności Boga w tym miejscu. To wiele duchowych narodzin w sakramencie chrztu świętego, wiele pojednań z Panem Bogiem w sakramencie pokuty. To wiele zjednoczeń z Jezusem w Eucharystii, wiele umocnień darami Ducha Świętego w sakramencie bierzmowania. Z drugiej strony dzisiejsza rocznica to pełne wiary spojrzenie w przyszłość, spojrzenie pełne odpowiedzialności za życie tej wspólnoty. Niech więc dzisiejszy Jubileusz będzie naszą wdzięcznością nie tylko za to, że mamy swoją wspólnotę misyjną i możliwość uczestniczenia w nabożeństwach w języku polskim, ale przede wszystkim za to, że my sami jesteśmy żywym Kościołem Chrystusa.”

 


Wprowadzenie relikwi św. Siostry Faustyny Kowalskiej i dziękczynienie za plony

 „Ty wiesz, Jezu dobrze, że serce moje kona z tęsknoty za Tobą; wszystko, co jest poza Tobą, niczym jest dla mnie.” (św. S. Faustyna)

W niedzielę 3 października 2021, obchodzoną tradycyjnie w Niemczech jako „Erntedankfest”, czyli dziękczynienie za plony, nasza wspólnota misyjna w Mönchengladbach przeżywała dodatkowo uroczyste wprowadzenie relikwii św. Siostry Faustyny Kowalskiej. Okolicznościową Mszę św. poprzedzoną procesyjnym wniesieniem relikwii do kościoła St. Mariä Empfängnis odprawił ks. Proboszcz Edmund Druz SChr.

Relikwie pierwszego stopnia, czyli relikwie z kości, ksiądz Proboszcz odebrał z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie – Łagiewnikach w dniu 25 sierpnia 2021, czyli dokładnie w dniu urodzin Świętej. Wprowadzenie relikwii nastąpiło niejako w przeddzień liturgicznego wspomnienia św. Siostry Faustyny (obchodzonego 5 października), co jest dla naszej wspólnoty misyjnej szczególnym zaproszeniem do zgłębienia tajemnicy i szerzenia kultu Bożego Miłosierdzia.

sw Siostra Faustyna 1 sw Siostra Faustyna 2 sw Siostra Faustyna 3

Uroczystościom wprowadzenia relikwii towarzyszyło nasze modlitewne dziękczynienie za tegoroczne zbiory, ale przede wszystkim nasza wdzięczność za życie, za wiarę, za obecność Jezusa w naszej wspólnocie, za chleb powszedni. Przy pięknie udekorowanym przez parafian ołtarzu mogliśmy wyrazić naszą wdzięczność i podziękowanie Panu Bogu za błogosławieństwo w plonach, a rolnikom za ich pracę, trud i codzienną postawę wiary i wierności wobec Boga. Całość uroczystości uświetniła procesja darów, którą utworzyły, ubrane w kolorowe stroje regionalne, dzieci pokomunijne.

Msza św. zakończyła się odmówieniem Koronki do Bożego Miłosierdzia, a następnie wierni mogli zatrzymać się na chwilę przed relikwiami św. Siostry Faustyny, Apostołki Bożego Miłosierdzia, aby za Jej pośrednictwem przedstawić Bogu swoje prośby i intencje, często tak po ludzku nie do rozwiązania. Poprzez obecność w relikiwiach, św. Faustyna stała się od teraz dla naszej Misji kolejnym ważnym orędownikiem przed Bogiem. Chciejmy więc za Jej wstawiennictwem wypraszać Boże Miłosierdzie dla nas, dla naszych bliskich, dla wspólnoty parafialnej i dla świata całego. A ilekroć spojrzymy na relikwie, pamiętajmy, że świętym może zostać każdy z nas. Każdy, kto bezgranicznie zaufa Bogu, każdy dla kogo Ewangelia stanie się życiową drogą dzień po dniu, godzina po godzinie. „...taki ja i taki Ty może świętym być.”

Również wierni z Krefeld i Nettetal mieli możliwość uczczenia relikwi św. Siostry Faustyny po Mszy św. w niedzielę 10 października 2021. Dwa dni po wprowadzeniu relikwii do naszej wspólnoty obchodziliśmy liturgiczne wspomnienie św. Siostry Faustyny, dzień Jej narodzin dla nieba. W kościele St. Bonifatius w Mönchengladbach Ksiądz Proboszcz odprawił Mszę św. przy relikwiach Świętej, na zakończenie której odmówiliśmy wspólnie Koronkę do Miłosierdzia Bożego, a wierni mieli możliwość uczczenia relikwi. W ten sposób zapoczątkowaliśmy praktykowanie nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego w naszej Misji, które od teraz odprawiane będzie w każdy piątek w kościele St. Bonifatius w Mönchengladbach.Glos sw Stanislawa Nr 3-2021


 

Śladami kultu religijnego we Francji

Planowaną na jesień 2020 pielgrzymkę śladami miejsc świętych we Francji, która nie odbyła się ze względu na obowiązujące w tamtym okresie obostrzenia sanitarne, udało się zorganizować dokładnie rok później.

W poniedziałek 13 września 2021, 31-osobowa grupa wiernych z PMK Mönchengladbach-Krefeld wraz z opiekunem duchowym, księdzem Proboszczem Edmundem Druzem SChr, wyruszyła w pielgrzymkę do miejsc kultu Maryjnego (i nie tylko) we Francji, a której głównym celem było Sanktuarium Maryjne w Lourdes.

Nasze pielgrzymowanie rozpoczęliśmy zwiedzaniem najpiękniejszych miejsc Paryża, m.in. Bazyliki Sacre Coeur, jak również mieliśmy możliwość uczestniczyć we Mszy św. w Kaplicy Cudownego Medalika oraz pomodlić się przy relikwiach św. Katarzyny Laboure i św. Wincentego a Paulo.

W święto Podwyższenia Krzyża udaliśmy się do Paray le Monial, miejsca objawień Pana Jezusa św. Marii Małgorzacie Alacoque. W Kaplicy Objawień Serca Jezusowego uczestniczyliśmy we Mszy św. przy relikwiach św. Marii Małgorzaty, co było dla nas wielkim duchowym przeżyciem i nawiązywało do nabożeństw odprawianych w pierwsze piątki miesiąca w naszej wspólnocie parafialnej.

pielgrzymka do francji 2021

Następnym miastem na naszym pielgrzymkowym szlaku było Ars, miejsce kultu i spoczynku patrona proboszczów, św. Jana Marii Vianneya, gdzie również wzięliśmy udział w Eucharystii przy relikwiach Świętego. Zwiedziliśmy również miejsca w których Święty żył i posługiwał.

Z Ars skierowaliśmy się w rejon Alp francuskich, do La Salette (1800m n.p.m.), miejsca objawień Matki Bożej Płaczącej. To wyjątkowe w swoim położeniu miejsce, z daleka od głośnego świata i ludzi, pozwaliło nam na modlitewne wyciszenie się oraz kontemplację wydarzeń sprzed 175 lat. Po krótkim pobycie w La Salette kolejnego dnia wyruszylilśmy na południe, do leżącego już w klimacie śródziemnomorskim Avignon. Miasto to stanowiło w latach 1335 - 1430, siedzibę arcybiskupów i papieży, a jego budowle znajdują się dzisiaj na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Nastepnego dnia, po Mszy św. odprawionej w Katedrze pw. Najświętszej Maryi Panny w Avignon wyruszyliśmy w stronę Lourdes, miasteczka położonego we francuskich Pirenejach. Jednak miejsce objawienia się w roku 1858 Matki Bożej św. Bernadecie Soubirous zastaliśmy bardzo odmienione.

Przez wzgląd na obecną sytuację, którą przeżywamy na całym świecie, procesja światła 
przed Sanktuarium w Lourdes nie odbyła się w znanej nam dotychczas formie. Tym razem cały plac podzielony został na sektory, pielgrzymi, trzymając zapalone świece, uczestniczyli w modlitwie różańcowej stojąc w miejscu, a jedynie podświetloną figurę Matki Bożej niesiono pomiędzy pątnikami. Również baseny z uzdrawiającą duszę i ciało wodą, w których zawsze można się było zanurzyć, funkcjonują w odmienny sposób. Obecnie pielgrzymi korzystają ze źródła według danego pierwotnie przez Matkę Bożą polecenia: obmywając ręce i twarz oraz pijąc wodę, modląc się przy tym i polecając swoje intencje Maryi. Powyższym zmianom towarzyszy również mniejsza liczba pielgrzymów w tym tak religijnie ważnym i zawsze licznie odwiedzanym miejscu. Kolejnego dnia pobytu w Lourdes, w deszczową sobotę, zwiedziliśmy wraz z przewodniczką cztery bazyliki i miejsca związane z życiem św. Bernadety oraz uczestniczyliśmy w rozważaniach Męki Chrystusa udając się na Drogę Krzyżową. Wielkim przeżyciem dla naszej grupy pielgrzymów była Msza św. koncelebrowana, której w niedzielny poranek w Grocie Objawień, przewodniczył nasz ksiądz Proboszcz.

W drodze powrotnej do domu odwiedziliśmy jeszcze Nevers, gdzie modlitewnie nawiedziliśmy kościół zakonny z relikwiami św. Bernadety,wystawionymi w szklanym relikwiarzu.

Osiem dni wspólnego pielgrzymowania szybko minęło. W odprawianych codziennie Mszach św. powierzaliśmy Panu Bogu prośby i intencje, nasze własne oraz przekazane przez wiernych z naszej wspólnoty. Ponadto każdego dnia podróży autokarem towarzyszyła nam modlitwa różańcowa, koronka do Miłosierdzia Bożego, śpiew i modlitewna pamięć o wiernych pozostałych w parafii. Przejechaliśmy w sumie 3400 km, aby duchowo napełnieni (chociaż fizycznie wyczerpani), wrócić szczęśliwie  do naszych domów dzieląc się przeżyciami wspólnego pielgrzymowania.


 

W niedzielę 17 października 2021 z dużą częścią pielgrzymkowej grupy spotkaliśmy się ponownie.
Spotkanie popielgrzymkowe, które odbyło się  w pomieszczeniach katechetycznych Misji, rozpoczęliśmy Koronką do Miłosierdzia Bożego. Następnie przy kawie i ciastku wspominaliśmy wspólnie przeżyty czas i miejsca, które odwiedziliśmy. Było pełne emocji oglądanie zdjęć z naszego pielgrzymowania, a radosne popołudnie uwieczniliśmy nowymi fotografiami.
Spotkanie zakończyliśmy wspólnym śpiewem pieśni maryjnych i rozstaliśmy się z nadzieją, że już wkrótce ksiądz Proboszcz zorganizuje kolejną, równie ciekawą i duchowo ubogacającą pielgrzymkę.
Jeszcze tego samego dnia wieczorem ksiądz Proboszcz odprawił Mszę św. w intencji pielgrzymów. Liturgiczne wspomnienie św. Krzysztofa i poświęcenie pojazdów

2021 sw krzysztofa poswiecenie-pojazdow

Rokrocznie 25 lipca Kościół katolicki obchodzi liturgiczne wspomnienie

św. Krzysztofa – patrona kierowców i podróżujących, ale również pielgrzymów,

turystów, marynarzy.

 

Brak szczegółowych informacji o tym świętym, spowodował powstanie legendy,

według której miał on przenosić przez rzekę Jordan pielgrzymów udających się do

Ziemi Świętej, a jednym z nich miało być Dzieciątko Jezus.

Przejście przez wodę to dla nas ludzi symbol przemiany, rozpoczęcia nowego

etapu w życiu. Może właśnie dlatego św. Krzysztof, opiekun o nadludzkiej mocy,

stał się orędownikiem wszystkich proszących o bezpieczeństwo, również w czasie

podróży.

 

W tym roku liturgiczne wspomnienie św. Krzysztofa (25 lipca 2021) przypadło

dokładnie w niedzielę. Była to więc dobra okazja, aby po wszystkich Mszach św.

(zarówno w sobotę, jak i w niedzielę), ksiądz Proboszcz Edmund Druz SChr

udzielił błogosławieństwa kierującym oraz poświęcił pojazdy wiernych.

Pamiętajmy jednak, że samo błogosławieństwo nie zwalnia nas

z odpowiedzialności za zachowanie na drodze. Rozważając modlitwę do św.

Krzysztofa, prośmy więc Boga o opiekę zarównoMsza św. rocznicowa - czerwiec 2021

2021 msza sw rocznicowa czerwiec 2021

W niedzielę, 13 czerwca 2021, w kościele pw. St. Elisabeth w Krefeld oraz tydzień

później, w niedzielę 20 czerwca 2021, w kościele pw. St. Mariä Empfängnis

w Mönchengladbach, dzieci, które przed rokiem przystąpiły po raz pierwszy do

Sakramentu Eucharystii, przeżywały rocznicę tej uroczystości.

Dzieci, wspólnie z rodzicami, bardzo zaangażowały się w przebieg rocznicowej

Mszy św.

Pierwszym tego akcentem było odczytanie aktu pokuty przez dzieci oraz liturgii

słowa, czyli czytań i psalmu responsoryjnego, przez rodziców. Po zakończonej

homilii, którą do dzieci rocznicowych skierował ksiądz Proboszcz Edmund Druz

SChr, przy zapalonych od Paschału świecach wyrzekły się one grzechu i wyznały

wiarę w Boga.

Następnie kilkoro z dzieci wspólnie ze swoimi rodzicami odczytało wezwania

modlitwy wiernych, a kolejnych czworo uformowało procesję z darami, które

przyjął od nich ksiądz Proboszcz.

Ostatnim akcentem uroczystości rocznicowej były podziękowania Bogu

i ludziom. W nawiązaniu do obchodzonego właśnie Roku św. Józefa, po

zakończonej Mszy św. dzieci otrzymały od księdza Proboszcza pamiątkowe obrazki

z wizerunkiem oraz modlitwą do tego Świętego.

Uroczystość rocznicowa Pierwszej Komunii Świętej, przy pięknie udekorowanym

przez rodziców ołtarzu, wyglądała bardzo podobnie jak przed rokiem Msza św.

pierwszokomunijna. Może było troszeczkę mniej emocjonalnie, ale wymowa tych

uroczystości była bardzo podobna.

Życzymy więc, jako wspólnota parafialna, dzieciom rocznicowym, aby pamięć obu

tych uroczystości pozostała w nich jak najdłużej, aby wspomnienie o nich

pomagało im żyć w ciągłej przyjaźni z Panem Bogiem. Msze św. w języku polskim w kościołach St. Josef i St. Bonifatius w
Mönchengladbach zostają wznowione!

St. Josef - od 20.05.21 (czwartek)
St. Bonifatius - od 28.05.21 (piątek)

Spowiedź św. od godz. 18:00
Msza św. o godz. 18:30

*********************************************

Możemy natomiast nadal, z ograniczoną ilością miejsc,

korzystać z kościoła St. Mariä Empfängnis

w Mönchengladbach – Lürrip ( Neusser Str. 220a ).

 

Msze św. w tym kościele odprawiane są:

w soboty (niedzielna Msza św.) o godz. 18:30

w niedziele o godz. 13:00 oraz o godz. 18:00

*********************************************

Comiesięczne, wtorkowe spotkania młodzieży w Mönchengladbach:


Msza święta o godz. 18:30
Po Mszy świętej spotkanie w salce.
(St. Bonifatius, Hardterbroicher Str. 64)

Termin:
 07.12.2021


 

Transmisje Msze św. online na Youtube w Niedziele o godz. 13:00

 

YouTube animationCorona Nachverfolgung PMKUroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Boże Ciało) 2021
 

boze cialo 2021

W pierwszy czwartek po oktawie Zesłania Ducha Świętego, 3 czerwca 2021,

obchodziliśmy jedno z najważniejszych świąt w Kościele katolickim - Uroczystość

Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Boże Ciało).

Wiara to indywidualna, bardzo osobista sprawa każdego z nas.

To nasze wewnętrzne doświadczenie, nasz bezpośredni kontakt z Bogiem. Mimo to nie

możemy wiary zatrzymać tylko dla siebie. Nie możemy zostawić jej w domu, a w pracy,

w szkole, czy wśród znajomych wykluczyć ją z naszego życia.

Właśnie uroczystość Bożego Ciała, kiedy wychodząc w procesji na ulice zatrzymujemy się

przy czterech stacjach słuchając Ewangelii i adorując Chrystusa w Najświętszym

Sakramencie, pomaga nam zrozumieć, że wiara ma wymiar publiczny. Że Pan Jezus chce

wpisać Siebie i Swoje Słowo również w zewnętrzną przestrzeń naszego życia.

„Zróbcie Mu miejsce, Pan idzie z nieba, pod przymiotami ukryty chleba.

Zagrody nasze widzieć przychodzi i jak się Jego dzieciom powodzi.”

Niestety wciąż obowiązujące obostrzenia nie pozwoliły nam również w tym roku na

świętowanie tej uroczystości w sposób tradycyjny. Dlatego ksiądz Proboszcz Edmund

Druz SChr, w otoczeniu służby liturgicznej ołtarza wraz z dziewczynkami komunijnymi,

które sypały kwiaty, odprawił tylko symboliczną procesję wewnątrz kościoła.

Mówi się, że istnieje jeszcze piąty ołtarz w Procesji Bożego Ciała: nasze serce, nasze

życie.

Więc jeśli nawet dzisiaj nie możemy przystanąć w Procesji przed żadnym z czterech

ołtarzy, czy tak jak w tutejszych warunkach tylko przed dwoma, to niech przynajmniej

ten piąty ołtarz: nasze serce, nasze życie, będzie godnie przygotowany na przyjęcie

Chrytusa ukrytego w maleńkiej Hostii.


 

 

Pierwsza Komunia Święta – maj 2021

 

Na podobieństwo uczniów Chrystusa zgromadzonych wokół Maryi w Wieczerniku,

również naszą wspólnotę uroczystości Zesłania Ducha Świętego złączyły przy

ołtarzu Zbawiciela. Złączyły nas Bożą miłością i modlitwą o ciągłą obecność Ducha

Świętego w naszym życiu.

Zgromadziły przy ołtarzu również dzieci, które w tych dniach po raz pierwszy w

pełni uczestniczyły we Mszy św. słuchając Słowa Bożego i posilając się Jezusem

Eucharystycznym.

 

Uroczystości Pierwszej Komunii Świętej odbyły się w naszej Misji w

Mönchengladbach w niedzielę 23 maja 2021 oraz w poniedziałek 24 maja br. na

dodatkowych Mszach św. o godz. 15:00 – w godzinie Miłosierdzia.

Ze względu na wciąż obowiązujące ograniczenia, zarówno przygotowywania na

zajęciach katechetycznych, jak i próby oraz samo przystąpienie do Sakramentu

Eucharystii, ksiądz Proboszcz Edmund Druz SChr zorganizował dzieciom w dwóch

mniejszych grupach.

komunia 1 komunia 3

 

W pięknie udekorowanym kościele, kameralnie, bo bez wielkich tłumów, tylko w

gronie najbliższej rodziny, w atmosferze skupienia i wzruszenia grupa w sumie

19 dzieci przeżyła swoje pierwsze spotkanie z Jezusem Eucharystycznym

poprzedzone Sakramentem Pokuty.

 

„O, ta chwila upragniona. O, ta chwila, jest jak sen. Bo sam Pan Jezus Gościem

dzisiaj w mojej duszy...” Te słowa księdza Proboszcza pięknie wyraziły emocje,

które towarzyszyły dzieciom i rodzicom w trakcie uroczystej Mszy świętej:

od radosnego uśmiechu po łzy wzruszenia.

 

W kolejnych, po uroczystościach komunijnych, dniach dzieci przeżywały swój Biały

Tydzień, aby poprzez codzienny udział w Mszy św. jeszcze bardziej zbliżyć się do

<span style="font-family: verdana, geneva; font-size: 1

Ogłoszenia

Masz problem z alkoholem?
Pozwól sobie pomóc!!!

Spotkania AA w Mönchengladbach odbywają się w czwartki godz. 19:00 w pomieszczeniach Misji 
przy Bökelstr. 176

  1. Spotkania AA w Krefeld odbywają się w poniedziałki godz. 19:15 przy Florastr. 92

Telefon kontaktowy: 0176-31630664


Spotkania Seniorów

odbywają się w ostatni piatek miesiąca o godz. 15:00 w pomieszczeniach PMK
przy Bergstr. 63 (wejście od tyłu budynku, od ulicy Bökelstraße 176)

 

 


 

 

 

modlitwa o zatrzymanie epidemii

 


 

 

Biuro PMK Mönchengladbach:
Bergstr. 63
41063 Mönchengladbach

Czynne w czwartki od godz. 15:00 do godz. 18:00

Tel.: 02161 - 18 19 59 * 
Fax: 02161 - 40 72 377
kontakt at

więcej

 

X

Right Click

No right click