W najbliższym czasie odbędą się z naszej Misji następujące pielgrzymki:

 

• do Sanktuarium Matki Bożej Ubogich w Banneux (Belgia) 

- w sobotę 28 maja 2022 - pielgrzymka dzieci pierwszokomunijnych;

  

• do Sanktuarium Matki Bożej Królowej Pokoju w Neviges 

- w sobotę 18 czerwca 2022 - pielgrzymka piesza;

- w niedzielę 19 czerwca 2022 - pielgrzymka dla zmotoryzowanych

 Odpust parafialny ku czci św. Stanisława, Biskupa i Męczennika


W niedzielę, 8 maja 2022, przeżywaliśmy w naszej wspólnocie doroczny

odpust parafialny - ku czci św. Stanisława, Biskupa i Męczennika

Ku czci Świętego, który posłany został, aby głosić Ewangelię Chrystusa.

Z tej okazji z radością powitaliśmy w naszej wspólnocie księdza

Przemysława Marka, chrystusowca z Polskiej Misji Katolickiej w Kolonii,

który przybył, aby wspólnie z nami świętować uroczystości patronalne.

Ksiądz Proboszcz Edmund Druz SChr wspólnie z księdzem Przemysławem

odprawili w kościele St. Mariä Empfängnis w Mönchengladbach

uroczystą Mszę św. odpustową z udziałem pocztu sztandarowego

i dzieci ubranych w stroje ludowe. Ksiądz Przemysław wygłosił ciekawe

kazanie o naszym misyjnym patronie, a jeszcze wcześniej służył nam

w przedodpustowym sakramencie pojednania.


Pod koniec Mszy św. przedstawiciele Rady Parafialnej złożyli księżom,

wraz z bukietami kwiatów, wyrazy podziękowania. Księdzu

Przemysławowi za dar wspólnej modlitwy i obecności wśród nas oraz

księdzu Edmundowi za przygotowanie uroczystości odpustowych, ale

przede wszystkim za pełne zaangażowania duszpasterzowanie w naszej

wspólnocie, na wzór i za wstawiennictwem św. Stanisława.

Uroczystości odpustowe zakończyło nabożeństwo majowe, po którym

ksiądz Proboszcz zaprosił wszystkich do dalszego wspólnego

świętowania w domu parafialnym obok kościoła. Przy poczęstunku

przygotowanym przez Radę Parafialną wierni spędzili jeszcze kilka

godzin na rozmowach, śpiewach (oczywiście przy niezawodnym

akompaniamencie księdza Edmunda na akordeonie) i radosnym byciu

razem. Dzieci, po lodowym poczęstunku, mogły spędzić czas na

przygotowanych dla nich grach na placu zabaw.

Dopisała pogoda, dopisali goście, dopisała atmosfera.


Odpust Parafialny to święto wdzięczności Panu Bogu i ludziom za naszą

parafię. To również święto wdzięczności naszemu Patronowi, św.

Stanisławowi, za Jego opiekę i wstawiennictwo przed Bogiem nad naszą

wspólnotą misyjną.

 

Miesiąc Maryjny


„Bóg w widoczny sposób powierzył polski naród opiece Matki Najświętszej.
Żadnego innego narodu tak silnie do Niej nie zbliżył.
Bóg sprawił, że nasz naród już na początku historii miał jako hymn pieśń Bogurodzica.
Bóg uwrażliwił serca polskich królów, wodzów, artystów, by dojrzeli wielkość i piękno Matki Najświętszej.
Bóg natchnął polski lud, by tak bardzo ukochał święta Matki Bożej.
Bóg dał nam Jasną Górę jako arkę na czas potopu i wszystkich narodowych nieszczęść.
Dał nam widzieć Matkę Najświętszą jako źródło siły,
otuchy i wielkiej nadziei. Bóg powołał nas do tego, abyśmy byli narodem maryjnym.”

Tymi słowami opisuje ksiądz Jan Twardowski przywiązanie naszego narodu do Maryi.
Przywiązanie, ale przede wszystkim miłość do Maryi, Matki Jezusa,
która jest danym nam od Boga znakiem niezawodnej wiary i nadziei,
do Maryi, która jest w naszych sercach, w naszej pobożności i w naszej historii.
Maj, miesiąc Maryjny, rozpoczęliśmy uroczystością NMP Królowej Polski
połączoną z obchodem narodowego święta upamiętniającego uchwalenie
Konstytucji 3 maja. Uroczystością, która pokazuje nam, jak bardzo
bliskie są w naszej Ojczyźnie sprawy Boże i sprawy ludzkie,
a jednocześnie jaka ciąży na nas odpowiedzialność, abyśmy trwali
i wytrwali w religijnym i narodowym dziedzictwie minionych pokoleń.

Miesiac Maryjny 2022 1 Miesiac Maryjny 2022 2

Pozostańmy więc w maryjnym rozmodleniu przez cały nadchodzący miesiąc,
a zwłaszcza podczas nabożeństw majowych,
na które ksiądz Proboszcz Edmund Druz SChr zaprasza w każdą środę po Mszy św. o godz.
18:30 w kościele St. Elisabeth w Krefeld oraz w każdy piątek,
również po Mszy św. o godz.18:30, w kościele St. Bonifatius w Mönchengladbach (Hardterbroich).
Niech Maryja, tak jak stała pod krzyżem, dzisiaj w trosce o nasze dobro
stanie obok każdego z nas, aby uczyć nas służyć Bogu i przyjmować
wszystkie wydarzenia i próby, z którymi Pan Bóg nas doświadcza.

 
swiecena kaplanskie 2022Życzenia księdza Proboszcza Edmunda Druza SChr
na Święta Zmartwychwstania Pańskiego


 Rekolekcje wielkopostne


Życie każdego z nas to ciągła wędrówka, ciągłe pielgrzymowanie do niebieskiej ojczyzny.

Ale czasami tak się zdarza, że znużeni codziennością zatracamy poczucie celu tej

wędrówki.

Powinniśmy więc od czasu do czasu zatrzymać się i spojrzeć na swoje życie, aby potem

z nowym zapałem wyruszyć w dalszą drogę. To właśnie Wielki Post powinien być takim

czasem zatrzymania się, to właśnie Wielki Post powinien być naszą drogą wiary

i nawrócenia, naszą zgodą na prośbę Chrystusa, abyśmy przyjęli swój krzyż i naśladowali Go.


Oczywiście nikomu nie jest łatwo odpowiedzieć na wezwanie do nawrócenia serca, do

pokuty i odnowy. Duchową pomocą w realizacji tego celu są na pewno rekolekcje

wielkopostne.

W tym roku, na zaproszenie księdza Proboszcza Edmunda Druza SChr, nauki rekolekcyjne

wygłosił w naszej Misji ks. dr Ryszard Sawicki, Wicedyrektor Caritas Diecezji Ełckiej

i wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym w Ełku.

rekolekcje 2022 1 rekolekcje 2022 1 rekolekcje 2022 1


Tak się dobrze złożyło, że zaplanowane na początek kwietnia, drugie już w naszej

wspólnocie, całodobowe czuwanie modlitewne zapoczątkowało również tegoroczne

rekolekcje wielkopostne. Czuwanie odbyło się z piątku na sobotę 1/2 kwietnia 2022, tym

razem w intencji pokoju na świecie i na Ukrainie.

Następnie przez cały tydzień ksiądz rekolekcjonista pomagał nam przygotować się do

duchowego przeżycia tajemnicy Paschalnej. Każde spotkanie poprzedzone było

możliwością przystąpienia do sakramentu pojednania.

Ksiądz Ryszard swoimi naukami pomagał nam odnaleźć drogę do Boga oraz spotkać na tej

drodze samego siebie. Tłumaczył nam, jak ważne jest kształtowanie relacji z Panem

Bogiem i drugim człowiekiem, przekonywał, że „Bóg nas kocha, ale trzeba, abyśmy na Jego

miłość odpowiadali swoją miłością”

Spotkania rekolekcyjne odbyły się zarówno w kościołach w Mönchengladbach,

jak i w Krefeld oraz w Hückelhoven.

Wierni z naszej wspólnoty bardzo licznie uczestniczyli w tych naukach - może to dlatego,

że Wielki Post często przenosi się na życie codzienne każdego z nas i inaczej słuchamy

wtedy kazań, z chęcią uczestniczymy w Drodze Krzyżowej, intensywniej odczuwamy czas

pokuty.

rekolekcje 2022 4 rekolekcje 2022 4

W ostatnim dniu nauk ksiądz rekolekcjonista otrzymał od wiernych kwiaty i podziękowania

oraz wiele ciepłych słów uznania od księdza Proboszcza. Na zakończenie Mszy św. obaj

księża udzielili wiernym, będącym w stanie łaski uświęcającej, sakramentu namaszczenia

chorych.

I chociaż czas wielkopostnych spotkań dobiegł końca, miejmy nadzieję, że w naszych

sercach trwać będą one jeszcze przez bardzo długi czas. Bo chociaż nie można w ciągu

kilku chwil zmienić swojego życia duchowego, to od czegoś warto zacząć. Niech więc ten

czas rekolekcyjnego zamyślenia będzie dla wielu z nas okazją do odnowienia i umocnienia

naszego życia w wierze.

 

 


 


caritas podziekowanie 2022Wierni z naszej Misji z pomocą humanitarną dla Ukrainy 


W ostatnich dniach często słyszymy w mediach słowa: „Qui vis pacem, para

 bellum, czyli jeśli chcesz pokoju, szykuj się do wojny.”

 Trudno w to na początku XXI wieku uwierzyć, a jednak słowa tej starorzymskiej

 maksymy wydają się być nadal aktualne.

 

 Wszyscy obserwujemy dramatyczne wydarzenia na Ukrainie. Wszyscy widzimy

 tysiące ludzi wyrwanych ze swojego dotychczasowego życia, bez dachu nad głową,

 bez poczucia bezpieczeństwa.

 

 „Nigdy nie wahaj się pomagać, kiedyś Ty możesz potrzebować...”

ukrainia pomoc 1 ukrainia pomoc 2

 

 Nie zawahaliśmy się i odpowiadając na apel ks. Proboszcza Edmunda wierni

 z naszej wspólnoty misyjnej pospieszyli z pomocą potrzebującej Ukrainie. Przez

 dwa dni - we wtorek (1 marca 2022) oraz w czwartek (3 marca br.) odbyła się

 zbiórka najpotrzebniejszych na tę chwilę darów, czyli koców, pościeli, ręczników,

 pampersów, środków czystości oraz środków higienicznych i lekarstw. Wszystkie

 dary przewiezione zostały przez państwo Urszulę i Sławka do Caritas w Ełku, skąd

 będą przekazane dalej do konkretnych miejsc po obu stronach granicy.

 Ponadto w niedzielę 6 marca br. podczas wszystkich Mszy świętych w naszej Misji

 odbyła się zbiórka pieniężna, a zebrane środki finansowe przekazane zostaną

 polskim księżom chrystusowcom duszpasterzującym w polskich, ale też

 i miejscowych parafiach na Ukrainie, m.in. w Żytomierzu, Doniecku, czy

 Mikołajewie.

 

 Oprócz pomocy materialnej i finansowej, która jest bardzo ważna, wszystkich

 naznaczonych tragedią wojny otaczamy również naszą modlitwą. Niech nasze

 materialne i duchowe wsparcie dotrze do tych, którzy walczą na linii frontu, do

 tych, którzy pozostali na Ukrainie oraz do tych, którzy musieli opuścić swoje domy,

 swoje bezpieczne miejsca, całe swoje dotychczasowe życie.

 Trwajmy w modlitwie o pokój na Ukrainie i na całym świecie.Glos Sw Stanislawa 05 2022 web Bild

 


  
Comiesięczne, wtorkowe spotkania młodzieży w Mönchengladbach: 

Msza Święta o godz. 18:30
Po Mszy Świętej spotkanie w salce.
(St. Bonifatius, Hardterbroicher Str. 64)
Terminy: 07.06.2022


 

Ksiądz Proboszcz Edmund Druz SChr zaprasza młodzież na katechezy
przygotowujące do Sakramentu Bierzmowania:

 

• w Mönchengladbach w kościele St. Mariä Empfängnis (Lürrip) w niedziele o godz. 19:00
(bezpośrednio po wieczornej Mszy św.) 

 

• w Krefeld w kościele St. Elisabeth w środy o godz. 19:15
(bezpośrednio po Mszy św.)

 Pozdrowienia z Guadalupe.

Ksiądz Edmund wraz z grupą pielgrzymów pozdrawia z "meksykańskiej Jasnej Góry",
czyli z Basilica de Santa Maria de Guadalupe w Mexico City.


W Bazylice ksiądz Proboszcz odprawił Mszę św. w intencji całej naszej wspólnoty misyjnej oraz w intencjach powierzonych indywidualnie przez wiernych.

Guadalupe 2022 1 Guadalupe 2022 2

 


Jasełka - Przedstawienie o Bożym Narodzeniu

Tradycyjnie już na zakończenie okresu bożonarodzeniowego dzieci

uczęszczające w naszej Misji na lekcje religii przygotowały obrazowe

przedstawienie wydarzeń betlejemskiej nocy.

 

W sobotę 29 stycznia 2022 podczas wieczornej Mszy św. oraz w niedzielę

30 stycznia podczas Mszy św. o godz. 13:00 ksiądz Proboszcz Edmund Druz

SChr zaprosił wiernych w kościele St. Mariä Empfängnis w Mönchengladbach

do obejrzenia i przeżycia bożonarodzeniowej historii.

Historii, która mimo, iż wydarzyła się ponad dwa tysiące lat temu, wciąż jest

w nas żywa, wciąż mieszka w naszych sercach i wciąż wydarza się w pewien

grudniowy wieczór w naszych domach.

Tym razem jasełka zapoczątkowała scena kuszenia i pierwszego grzechu

Adama i Ewy w raju, aby za chwilę przenieść się do dawnego Betlejem

i wspólnie doświadczyć cudu narodzin Bożej Dzieciny, która da nam szansę na

wyzwolenie z grzechu.

 
Jaselka 22 1

Młodzi artyści wymownym słowem i śpiewem kolęd przekazywali nam radosną

nowinę, że oto narodził się Pan Jezus. Obok stajenki, w której Maryja

z Józefem pochylali się nad maleńką Miłością, zaroiło się od aniołów, przybyli

pasterze i Trzej Mędrcy ze Wschodu, małego Jezuska odwiedziły również

dzieci.

I tak już jest, że chociaż wszyscy doskonale znamy tamte wydarzenia, to

wzruszający nastrój towarzyszący zawsze jasełkom sprawia, że chętnie

oglądamy je po raz kolejny, że wspólnie z dziećmi śpiewamy kolędy, że

dajemy się ponieść emocjom i refleksji.

 
Jaselka 22 4 Jaselka 22 3 Jaselka 22 2


Również dzieci z grupy pierwszokomunijnej i starsze, uczęszczające na

zajęcia katechetyczne w Krefeld, przygotowały w tym samym czasie jasełka

dla wiernych modlących się w kościele St. Elisabeth.

jaselka 2022 kr 1 jaselka 2022 kr 2 jaselka 2022 kr 3

 

Mimo pewnych trudności w przygotowaniach do przedstawienia, na które

próbowała mieć wpływ pandemia, młodym aktorom udało się swoim

artyzmem wprowadzić widzów w atmosferę betlejemskiej nocy, za co

otrzymali zasłużone brawa i za co im bardzo pięknie dziękujemy.

Podziękowania należą się również rodzicom i wszystkim osobom

zaangażowanym w przygotowanie tej inscenizacji.

 Boże Narodzenie 2021

Kiedy na adwentowym wieńcu zapłonęła czwarta świeca naszą Misję odwiedzili

ks. Kanonik Jan Pawlik z PMK Bremerhaven oraz ks. Dariusz Kruczyński, dyrektor

Caritas z Ełku. Podczas koncelebrowanej z księdzem Proboszczem Edmundem Druzem

SChr Mszy św., ksiądz Jan skierował do nas Słowo Boże, w którym poprowadził nas

przez prorockie wizje Starego Testamentu realizujące się w tajemnicy wcielenia.

Obaj przybyli księża pomogli również księdzu Proboszczowi w sprawowaniu

sakramentu pokuty.

W tym roku mogliśmy uczestniczyć już we wszystkich świątecznych nabożeństwach.

Jednak ze względu na wciąż obowiązujący limit wiernych w kościołach, ksiądz

Proboszcz wraz z ks. Dariuszem odprawili w wigilijny wieczór po dwie Msze św.

w Mönchengladbach oraz w Krefeld.

boze narodzenie 2021 1 boze narodzenie 2021 1

Zarówno przed Pasterką o godz. 22 w Krefeld, jak i przed Mszą św. o północy

w Mönchengladbach, grupy parafian przedstawiły słowno - muzyczne misterium

bożonarodzeniowe, które wprowadziło nas w atmosferę betlejemskiej nocy.

W tym roku drugi dzień Świąt był jednocześnie pierwszą niedzielą po Bożym

Narodzeniu, kiedy to obchodzimy święto Świętej Rodziny. Był to dobry moment, aby

przyjrzeć się codzienności naszych rodzin, a dla wielu małżeństw był okazją do

odnowienia podczas Mszy św. przyrzeczeń małżeńskich.

boze narodzenie 2021 1 boze narodzenie 2021 1

Już po oktawie Bożego Narodzenia świętowaliśmy uroczystość Objawienia Pańskiego.

Ze względu na ponownie wprowadzone ograniczenia nie mogło odbyć się zaplanowane

na ten dzień spotkanie opłatkowe, dlatego bezpośrednio po Mszy św. ksiądz

Proboszcz zorganizował w kościele krótki wieczór kolęd podczas którego wierni mogli

złożyć sobie nawzajem życzenia przełamując się opłatkiem.

Zaraz po Nowym Roku nasz ksiądz Proboszcz obchodził jubileusz swoich urodzin,

dlatego również tutaj składamy Mu życzenia wszystkiego najlepszego, zdrowia

i błogosławieństwa Bożego oraz opieki Najświętszej Maryi Panny.

boze narodzenie 2021 5

Liturgiczny okres Bożego Narodzenia zakończyła Msza św. odprawiona w Niedzielę

Chrztu Pańskiego, którą z księdzem Edmundem koncelebrowali przybyli z Białorusi

ks. Roman Raczko dyr. Caritas w diecezji Grodzieńskiej oraz ks. Paweł Pawlukiewicz.

Obaj księża zaangażowani są w budowę domu seniora w Grodnie, więc przy okazji ich

odwiedzin nasza wspólnota parafialna przyłączyła się do finansowej pomocy na rzecz

zarówno tej budowy, jak i dla Kościoła na Wschodzie.

boze narodzenie 2021 1 boze narodzenie 2021 1

Wdzięczni za, przynajmniej częściową, „normalność” tegorocznych Świąt, postarajmy

się usłyszeć pukanie małego Jezusa do naszych serc i otwórzmy się na dar Jego

Miłości. I trwajmy jeszcze w świątecznej atmosferze poprzez radość śpiewania kolęd

oraz duchowe przeżycie wizyty duszpasterskiej, gdyż po rocznej przerwie ponownie

możemy zaprosić do naszych domów księdza Proboszcza z błogosławieństwem

kolędowym dla rodzin.  Całodobowe czuwanie modlitewne - Nabożeństwo roratnie

Tegoroczne adwentowe oczekiwanie na Boże Narodzenie rozpoczęliśmy w naszej Misji całodobowym
czuwaniem modlitewnym. 
Grupa wiernych po raz pierwszy podjęła wyzwanie, aby przez ponad 24
godziny bez przerwy łączyć się w modlitwie w intencji jedności w Kościele, jedności w naszej wspólnocie parafialnej
oraz w intencji Księdza Proboszcza, z prośbą o łaskę umocnienia wiary oraz potrzebne błogosławieństwo.


Czuwanie rozpoczęło się modlitwą różańcową w pierwszy piątek miesiąca 3 grudnia 2021 o godz. 18:00 w kościele St. Bonifatius w Mönchengladbach, natomiast zakończyło się Mszą św. oraz błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem w pierwszą sobotę miesiąca 4 grudnia 2021 o godz.18:30 w kościele St. Mariä Empfängnis w Mönchengladbach - Lüripp.

roraty czuwanie 21 web

Msza św. rozpoczynająca czuwanie była jednocześnie pierwszym tegorocznym nabożeństwem roratnim, w którym licznie uczestniczyły także dzieci przygotowujące się do przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej. Przy zapalonych lampionach i muzycznym wsparciu pana organisty oraz z adwentowymi postanowieniami w serduszkach dzieci przeżywały ten szczególny czas oczekiwania na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia.

Umocnieni modlitwą i adwentową liturgią trwajmy więc wszyscy w radosnym i pełnym nadziei oczekiwaniu na Zbawiciela. Niech każdy dzień nowego roku liturgicznego zainspiruje nas do refleksji nad przemijaniem życia i koniecznością przygotowania się na ostateczne spotkanie z Bogiem. Spróbujmy zatrzymać się w tej atmosferze oczekiwania, bo bardzo łatwo w dzisiejszym zabieganym świecie przeżyć swoje życie z dala od Boga.

 
Glos Sw Stanislawa 04 2021 web Bild

 

 Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata.

Ostatnia niedziela roku liturgicznego, gdy Kościół katolicki świętuje uroczystość Chrystusa
Króla Wszechświata, jest również dla naszej wspólnoty dniem szczególnym, ponieważ
obchodzimy wówczas patronalne święto Księży Chrystusowców. Już od pierwszych lat
powojennych otaczali oni na tutejszych terenach polską emigrację duszpasterską opieką.
Natomiast dokładnie w tym roku mija 30 lat odkąd księża chrystusowcy służą Słowem Bożym i
Sakramentami wiernym w strukturach Polskiej Misji Katolickiej w Mönchengladbach.
Charyzmatem Towarzystwa Chrystusowego jest duszpasterzowanie wśród polskich
emigrantów rozsianych po całym świecie, a to święto jest właśnie piękną okazją, aby za to podziękować.

2021 Chrystusa Krola 1

„Chryste wezwałeś nas pod sztandar Twój, walczyć o braci naszych wieczny los,

którzy za krajem ciężki toczą bój, wznoszą do Ciebie swój błagalny głos.
My Chryste hufiec Twój, my Twa przyboczna straż.
O bratnie dusze idziem w bój,Ty nam błogosław Wodzu nasz...”

Z tej okazji ks. prob. Edmund Druz, chrystusowiec, odprawił w niedzielę 21 listopada 2021
uroczystą Mszę św. w kościele St. Mariä Empfängnis w Mönchengladbach, którą swoim
występem uświetnił parafialny chór Musica Sacra. Po nabożeństwie wierni z grup parafialnych
złożyli na ręce księdza Proboszcza wyrazy wdzięczności oraz podziękowania za Jego
kapłańską posługę wśród nas.

2021 Chrystusa Krola 2


Zapewniając o naszej modlitewnej pamięci, życzyliśmy księdzu Edmundowi zdrowia, wielu sił
i wytrwałości w realizacji swojego powołania, opieki Matki Boskiej, przyjaźni Chrystusa Króla
oraz jeszcze wielu lat owocnej i radosnej posługi duszpasterskiej w naszej wspólnocie
parafialnej w myśl słów św. Jana Pawła II: "Niech nasza droga będzie wspólna. Niech nasza
modlitwa będzie pokorna. Niech nasza miłość będzie potężna. Niech nasza nadzieja będzie
większa od wszystkiego, co się tej nadziei może sprzeciwiać." 

 


<p style="margin: 0px; line-height: normal; font-family: Helvetica;"

Ogłoszenia

Masz problem z alkoholem?
Pozwól sobie pomóc!!!

Spotkania AA w Mönchengladbach odbywają się w czwartki godz. 19:00 w pomieszczeniach Misji 
przy Bökelstr. 176

  1. Spotkania AA w Krefeld odbywają się w poniedziałki godz. 19:15 przy Florastr. 92

Telefon kontaktowy: 0176-31630664


Spotkania Seniorów

odbywają się w ostatni piatek miesiąca o godz. 15:00 w pomieszczeniach PMK
przy Bergstr. 63 (wejście od tyłu budynku, od ulicy Bökelstraße 176)

 

 


 

 

 

modlitwa o zatrzymanie epidemii

 


 

 

Biuro PMK Mönchengladbach:
Bergstr. 63
41063 Mönchengladbach

Czynne w czwartki od godz. 15:00 do godz. 18:00

Tel.: 02161 - 18 19 59 * 
Fax: 02161 - 40 72 377
kontakt at

więcej

 

X

Right Click

No right click