Drodzy Parafianie


Żyjemy w ciekawych czasach. Charakteryzują się one między innymi ogromnym przyśpieszeniem zachodzących zmian w świecie, ale i również w myśleniu człowieka. Żyjemy szybko, ale czy nie zbyt powierzchownie? Żyjemy racjonalnie, ale czy również zawsze rozsądnie?

Przeciwieństwa znaczą często nasze życie. Z jednej strony mamy jak nigdy dotąd, niebywałe możliwości komunikacji, a z drugiej strony słabnące więzi między ludźmi i narastający problem alienacji i samotności człowieka. Żyjemy w czasach swego rodzaju kultu wolności – dla wielu staje się ona nową postacią religii, ale również narastających form uzależnień i zniewoleń człowieka.

Żyjemy w czasach nie tylko ciekawych, ale i pełnych nowych wyzwań, również w kościele,bo drogą Kościoła jest człowiek żyjący w świecie, w konkretnym miejscu i czasie.

Drodzy Parafianie, cieszę się, że przychodzę do Was. Od 1-wszego października 2016 decyzją władz kościoła będę szedł razem z Wami wspólną drogą wiary i życia. Jestem Wam nieznany, ale nie obcy. Jestem Chrystusowcem i chcę podjąć i rozwijać dobre dzieła moich Współbraci poprzedników.

Osobiście w słowie natchnionym znajduję umocnienie i ufność. „Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości, i trzeźwego myślenia… weź udział w trudach i przeciwnościach dla Ewangelii według danej mocy Boga…” tak czytamy w drugim liście św. Pawła do Tymoteusza, a przecież skierowanym dziś również do nas.

Zawierzam moją duszpasterską posługę w Polskiej Misji Katolickiej Mönchengladbach – Krefeld, Maryi Matce Kościoła i również o to modlitewne zawierzenie Was serdecznie proszę.

Pozdrawiam Was wszystkich, szczęść Boże!

Ks. Henryk Ulatowski


Powitanie nowego Księdza Proboszcza.

Mönchengladbach 02.09.2016.


W dzisiejszą niedzielę, kiedy gromadzimy się jako wspólnota Eucharystyczna, ja jako przewodniczący Rady Parafialnej pragnę w imieniu nas wszystkich, Ciebie Księże Henryku, serdecznie powitać i życzyć błogosławieństwa Bożego, mocy Ducha Świętego na każdy dzień Twojej posługi.

Życzymy Tobie Księże Proboszczu, wytrwałości i odwagi w realizowaniu wyznaczonych celów. Niech nie zabraknie ludzkiej życzliwości i solidarnego wsparcia we wszystkich troskach, poczynaniach dla dobra naszej Wspólnoty Parafialnej.


Pojawiające się przeszkody niech będą pokonywane łagodnością Twego serca i naszą pomocą. Budując kościół nasz wspólny, jako wspólnota mocna w swoją wiarę.


Życzymy Księdzu, aby Słowo Boże, które Ksiądz będzie głosił docierało do nas wypełni zrozumiane.


Powierzamy Tobie naszą parafie i świątynie. Czuj się w niej gospodarzem mając na uwadze, że najpiękniejszym darem jest winnica życia, w której możemy pracować na co dzień, służąc Bogu i ludziom.To powitanie zakończę pięknymi słowami naszego świętego Jana Pawla II.


„Niech nasza droga będzie wspólna,

niech nasza modlitwa będzie pokorna.
Niech nasza miłość będzie potężna.
Niech nasza nadzieja będzie większa od wszystkiego,
co się tej nadziei będzie sprzeciwiać“

„Szczęść Boże“